Parkering ved stasjonen

Det er ca. 19.000 parkeringsplasser fordelt på 259 stasjoner rundt om i landet. Parkeringsplassene er en viktig del av vårt tilbud ved stasjonene.

Parkering tilbys i tre kategorier:

  • Pendlerparkering er forbeholdt togreisende med gyldig periodebillett. Betaling skjer i appen «Bane NOR Parkering».
  • Dagparkering er et tilbud til reisende med enkeltbillett som trenger parkering mer sporadisk. Betaling skjer ved hjelp av betalingsautomat.
  • Gratisparkering. Ved mange stasjoner tilbys i dag de reisende å parkere gratis. Bane NOR har ingen kontroll med om brukerne av gratisparkeringen er togreisende.

Et godt parkeringstilbud ved stasjonene er en viktig forutsetning for å få flest mulig til å velge tog framfor egen bil. Jo flere som tar toget, jo færre biler blir det på veiene. Dette er bra for miljøet og bidrar til bedre framkommelighet i trafikken for dem som må kjøre bil.

Pendlerparkering – betal med app
Pendlerparkering er et tilbud til reisende med gyldig periodebillett (ukebillett, måneds- eller årskort). Pendlerparkering koster kr. 100,-/250,- per 30-dagersperiode, og betales med appen Bane NOR Parkering.

Bane NOR Parkering lastes gratis ned fra App Store eller Google Play.

Du kan også bestille pendlerparkering ved å følge denne lenken (webløsning).

Pendlerparkering er et tilbud til reisende med gyldig periodebillett (ukes-, måneds- eller årskort). Pendlerparkering koster kr. 100,- per 30-dagersperiode på de fleste stasjoner (kr. 250,- på Lillestrøm, Strømmen, Lørenskog, Ski, Stabekk, Høvik, Asker, Høn, Vakås, Hvalstad, Billingstad, Slependen, Blommenholm, Grorud, Høybråten, Ljan, Lysaker,Kjelsås, Fjellhamar og Drammen).

Lillestrøm parkeringshus
Ved Lillestrøm stasjon tilbyr vi i tillegg pendlerparkering i Lillestrøm parkeringshus Senter syd. Dette koster kr. 400,- for 30 dager. Parkeringsavtale kjøpes i appen "Bane NOR Parkering".

Asker parkeringshus
Ved Asker stasjon tilbyr vi i tillegg pendlerparkering i P-hus Onepark Asker. Et område i 4. etg. er forbeholdt pendlere. Dette koster kr. 400,- for 30 dager. Parkeringsavtale kjøpes i appen «Bane NOR parkering».

Pris for dagparkering
Prisen på dagparkering er ved de fleste stasjoner kr. 40,- per dag/døgn. Ved noen stasjoner gjelder andre priser, for eksempel er prisen kr. 60,- i Oslo. For nærmere prisinformasjon, sjekk hva som er angitt på parkeringsautomat og skilt på parkeringsplassen der du skal parkere.

Spørsmål og svar
Hvis du lurer på noe om parkering, finner du utfyllende informasjon her - Spørsmål og svar om parkering - hvor vi har samlet en del spørsmål og svar om ordningen. Her får du bl.a. svar på hvordan du kan bytte mellom flere biler, hvor lenge kan jeg stå parkert og hvordan du finner billettnummeret som skal legges inn i appen.