Forside

Prosjektet Fjordbyen Lier og Drammen legger opp til 16 000 arbeidsplasser og 16 000 boliger.

Illustrasjon: Haralabb Productions

Bane NOR Eiendom

Vi eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge og er landets ledende knutepunktutvikler.

Kort om oss

Nyheter og aktuelt

Lave ambisjoner for høye hus?

I Oslo har politikerne vedtatt en egen høyhusstrategi sentrert rundt kollektivknutepunkt. Likevel kommer vi knapt videre og hovedstadens planmyndigheter og vernemyndigheter er negative til nesten samtlige høyhusprosjekter.

Vi kan bygge uten å ødelegge Norge

Vi ofrer tusenvis av naturområder, skriver NRK denne uken. Det bør bli ulovlig å bygge ned den flotte naturen vår. Ikke bare fordi vi elsker naturen, men fordi hver gang lokalpolitikere gir lov til å bygge ned skog, myr eller matjord, fører det til store CO2-utslipp og mer biltrafikk.

Drammen er større enn Oslo*

Det er jobbet målrettet med byutvikling i Drammen de siste tiårene. Drammen har skapt en ny, egen identitet som by, og vi er med på den store transformasjonen!

Norges ledende knutepunktutvikler

Vi er opptatt av å skape vekst og utvikling i byer og tettsteder, og vi ønsker å bidra til at folk får en grønnere og enklere hverdag.

Les mer om rollen vår som knutepunktutvikler
mann i gate mellom høye bygg

Mer om hva vi driver med

Verksteder for fremtiden

Behovet for verksteder er økende. Gamle verksteder skal moderniseres, og flere nye bygges. – Vi skal sørge for at togene får det vedlikeholdet de trenger minst 20-30 år frem i tid.

Oslo S er et tryggere og varmere sted

I det travle mylderet av reisende på Oslo S strander mennesker som ikke finner veien videre i livet. Men noen ser nettopp dem som nesten forsvinner i mengden. I samarbeid med Bane NOR Eiendom gjør Kirkens Bymisjon Oslo S til et tryggere og varmere sted.

Utvalgte prosjekter

Godsløkka i Drammen

På Godsløkka kommer det fra 2025 til å vokse opp en helt ny grønn bydel - i kort avstand til stasjonen. Først skal den gamle godsterminalen transformeres til et pulserende og bærekraftig samlingssted.

Trondheim Stasjonssenter

Med nytt terminalbygg, næringsbygg, boliger med mer blir nye Trondheim Stasjonssenter Norges mest moderne kollektivknutepunkt.

Bærekraft og Bane NOR Eiendom:

Storslått utvikling i Paradis

– Mange hundre har nå sitt bosted i Paradis. Det som er ferdig bygget har blitt fantastisk flott. Vi har levert flotte utearealer, promenade langs sjøen, og ikke minst, all infrastruktur er under bakken, forteller Nicolay Schreuder, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom.

Kunstreisen

Kunstreisen er Bane NOR Eiendoms satsing på temporær kunst på utvalgte stasjoner. Vi ønsker å skape gode kunstopplevelser for de mange besøkende på stasjonene.

Les mer om kunstprosjektene her
stor statue av en sittende hund