Energieffektivisering- og produksjon

Vi ønsker å redusere energiforbruket gjennom hele livsløpet til våre eiendommer. Derfor velger vi bærekraftige løsninger som sparer energi og miljøet.

En driftsteknikker ikledd arbeidstøy som sitter å jobber. Skjermer og utstyr i rommet.

Driftstekniker på Kvaleberg verksted

Vi ønsker å redusere energiforbruket gjennom hele livsløpet til våre eiendommer. Derfor velger vi bærekraftige løsninger som sparer energi og miljøet.

Bane NOR Eiendom forvalter en portefølje bestående av drøyt 1500 bygninger med et forvaltningsareal på 857 000 kvadratmeter. Porteføljen omfatter blant annet jernbanestasjoner, verksteder og serviceanlegg for jernbanen, kontorbygg, lager og boliger. Til disse er det knyttet cirka 2770 leiekontrakter.  

Visjon for temaet

Bane NOR Eiendom skal være et forbilde for energieffektiv bygging, drift og vedlikehold i eiendomsbransjen. Dette skal vi gjøre i både nybygg som oppføres, eksisterende bygningsmasse, og ved transformasjon.

Mål for temaet

 • Redusere energiforbruket i porteføljen med 15 prosent:
  • Etablere minst 90 prosent av porteføljen i energioppfølgingssystem
  • Sikre at drift- og vedlikeholdssjef aktivt følger opp energiforbruket i sine bygg
  • Optimalisere driften for minst 70 prosent av bygg over 1000 kvadratmeter
  • Gjennomføre investeringstiltak med tilbakebetalingstid under 10 år

 • Investere og øke egenproduksjon av energi på egne bygg:
  • Vurdere mulighet for energiproduksjon på bygg over 1000 kvadratmeter

 • Gjennomføre energieffektiviseringstiltak som redusere energikostnadene til leietakerne:
  • Inkludere grønt vedlegg for gjennomføring av ENØK-tiltak i samtlige leiekontrakter

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Reduksjon i graddagskorrigert energiforbruk [kWh/m²]
 • Andel av porteføljen etablert i energioppfølgingssystem [%]
 • Energi produsert per år [kWh/år]
 • Andel grønne vedlegg til leiekontrakter etablert
 • Gjennomførte tiltak avtalt gjennom grønne vedlegg