Om oss

Vårt mål er å skape attraktive knutepunkt med boliger og næringsbygg slik at flere velger tog, buss, sykkel eller beina i stedet for å kjøre bil.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører og landets ledende knutepunktutvikler. Foto: Sune Eriksen, Bane NOR

Bane NOR Eiendom AS er en statseid og kommersiell eiendomsaktør, og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling. Vi eier, utvikler og forvalter jernbanestasjoner, togverksteder og en rekke sentrumsnære eiendommer over hele landet. Målet vårt er å skape attraktive kollektivknutepunkt med boliger og næringsbygg som bidrar til at flere velger tog, kollektivtilbud, sykkel eller gange fremfor privatbil.

Vi er en av Norges største eiendomsaktører og landets ledende knutepunktutvikler. Selskapet har rundt 150 dyktige og profesjonelle medarbeidere med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. 

For å gjøre det mer attraktivt for folk å velge tog utvikler vi boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller på knutepunktene. I tillegg tilbyr vi de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr parkering for både sykler og biler. Vi tilbyr også togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom AS er en statseid og kommersiell eiendomsaktør. Bane NOR Eiendom AS er heleid av Bane NOR SF og har hovedkontor i Oslo samt regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim og Narvik.

Her kan du lese alle våre rapporter