Våre prosjekter

Vi bygger så flere kan jobbe og bo ved knutepunkter; og la bilen stå. Vi utvikler boliger, arbeidsplasser og moderne togverksteder som bidrar til at toget er mer punktlig.

Søkeresultat

Viser 1 - 12 av 49 treff

 • Ski Stasjonsby

  Vi eier store utviklingstomter ved Ski stasjon. Her planlegges det utvikling av boliger, kontorer og næringsarealer. Med Follobanen tar det 11 minutter med toget fra Oslo S.

  dronebilde av en by fra luften
 • Økern - bydelsutvikling i Oslo

  På Økern har vi, sammen med KLP Eiendom og Skanska, som eier naboeiendommene, igangsatt arbeidet med å regulere Økern, rett sør for Økernsenteret og Økern T-banestasjon.

  Illustrasjon av en ny bydel
 • Schweigaards gate 41-51, næringsbygg

  I Schweigaards gate 41-51 planlegger vi å utvikle tomten, som i dag i hovedsak brukes til parkering, til en kombinasjon av park og ny bebyggelse.

  illustrasjon av et høyt bygg og noe park på gateplan
 • Strømmen, knutepunktutvikling i Skedsmo

  Knutepunktet skal bli mer attraktivt med nye boliger, arbeidsplasser og servicetilbud.

  Illustrasjon av åpen plass med nye bygg rundt og en togstasjon bak
 • Sagabyen på Jessheim

  Sagabyen er en ny bydel øst for jernbanen ved Jessheim stasjon. Sagabyen vil i hovedsak bestå av boliger med høy kvalitet, med innslag av forretninger.

  dronebilde over tettbebygd strøk med illustrasjonre av nye bygg
 • Kontorbygg ved Bergen stasjon

  Kontorbygget ligger vegg i vegg med Bergen stasjon og innerst i Zander Kaaes gate. Prosjektet har bidratt til en betydelig transformasjon og oppgradering av denne delen av byen.

  høyt og smalt lyst kontorbygg langs perrongen på stasjonen
 • Boligprosjektet Meierihagen, Askim

  112 nye sentrumsboliger med grønn kvartalshage i Askim, med under en times togtur til Oslo.

  Blokker omkranser et fint torg med et drivhus.
 • Bolig og næring på Sagtomta i Mysen

  Indre Østfold kommune ønsker å fortette Mysen sentrum, og i vedtatt sentrumsplan skal området ved jernbanestasjonen ha høy utnyttelse. Sammen med kommunen og Eidsberg Sparebank har vi stiftet utviklingsselskapet Sagtomta Utvikling Mysen AS.

  Sagtomta Mysen S16
 • Boligprosjekt ved Horten stasjonsområde

  Sammen med Horten kommune og Horten havn eier vi sammen store arealer ved fergeleiet i Horten. Nå har vi inngått en avtale for å utvikle disse sjønære arealene sammen, med mål om å øke attraktiviteten til byen.

  Illustrasjon av prosjektet med et torg mellom husene
 • Tønsberg stasjonsområde

  Når Bane NOR får avklart framtidig sporvalg i Tønsberg og videre sørover, ligger det til rette for en kompakt og bærekraftig byutvikling ved dagens stasjonsområde.

  Stasjonen i Tønsberg
 • Hommelvik stasjonsby

  Hommelvik Stasjonsby skal bidra til utvikling av Hommelvik med nye boenheter og næringsarealer. Stedet har en attraktiv beliggenhet ved fjorden, med godt et godt kollektivtilbud og nærhet til Værnes flyplass.

  Stasjonsbyen sett fra torget
 • Reguleringsplan for stasjonsområdet i Steinkjer

  Planforslaget vil legge til rette for høyere utnyttelse av området og bidra til å styrke Steinkjer som en attraktiv og ledende administrasjonsby.

  Prosjektet omkranser et hyggelig torg. Rett ved stasjonen.