Karriere

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos en av Norges største eiendomsaktører? Få et innblikk i vår arbeidshverdag og se om vi har noen ledige stillinger.

Hvem er vi?

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner.

Vi eier, forvalter og drifter alle operative togstasjoner og holdeplasser, 13 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Totalt håndterer vi nærmere 900 bygg over store deler av landet. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge.

 

Se våre ledige stillinger

Vi er hele tiden på leting etter nye talenter innenfor en rekke fagfelter. Se alle våre ledige stillinger i Bane NOR Eiendom. Skriv "Eiendom" i søkefeltet.

Ledige stillinger
to menn går og snakker sammen ute

Bli bedre kjent med oss

Bærekraft i Bane NOR Eiendom

Vi har et aktivt forhold til bærekraft og prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir best effekt og hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Knutepunktutvikling

Vi bygger fremtidsrettede og attraktive områder rundt jernbanestasjoner og knutepunkter, med fokus på å skape levende og bærekraftige byer og samfunn.

Om oss

Vårt mål er å skape attraktive knutepunkt med boliger og næringsbygg slik at flere velger tog, buss, sykkel eller beina i stedet for å kjøre bil.

Prosjekter

Vi bygger så flere kan jobbe og bo ved knutepunkter; og la bilen stå. Vi utvikler boliger, arbeidsplasser og moderne togverksteder som bidrar til at toget er mer punktlig.

Våre eiendommer

Her kan du se et utvalg av våre eiendommer. Noen har vi utviklet selv og andre er historiske stasjoner eller bygg som alltid har vært i jernbanens eie.