Bærekraft

Bane NOR Eiendom har et aktivt forhold til bærekraft og prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir best effekt og hvor vi kan gjøre størst forskjell.

Bærekraft på agendaen

Som Norges ledende knutepunktutvikler bidrar vi til å utvikle områdene rundt jernbanestasjonene slik at flere kan ta tog. Derfor kjenner vi på et ekstra ansvar for å gjøre dette på en klimanøytral og bærekraftig måte.

Les mer om hvordan
Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

FNs bærekraftsmål

Vi jobber med fem av FNs 17 bærekraftsmål

Selv om de 17 bærekraftsmålene avhenger av hverandre og bør ses i en helhetlig sammenheng, er det noen mål som er mer relevante enn andre å jobbe mot for en aktør som Bane NOR Eiendom.

Opprinnelsesgaranti fornybarenergi

I 2023 kjøpte Bane NOR Eiendom kun strøm som kom fra fornybare kilder. Det har vi sørget for at vi også skal gjøre i 2024. Her kan du lese mer om strømmen vi bruker.

Åtte prioriterte bærekraftsområder

Energieffektivisering- og produksjon

Vi ønsker å redusere energiforbruket gjennom hele livsløpet til våre eiendommer. Derfor velger vi bærekraftige løsninger som sparer energi og miljøet.

Bærekraftige nybygg

Vi har over hundre aktive utviklingsprosjekter til enhver tid. Prosjektene gjennomgår mange faser, og bærekraft må være en del av alle fasene i prosjektene.

Bærekraftig bevegelsesfrihet

Fortetting rundt knutepunkt gjør det enklere for folk å reise på en bærekraftig måte, samtidig som man bygger opp under tog som et naturlig reisemiddel.

Bærekraftig forvaltning av ytre miljø

Alle våre aktiviteter påvirker det ytre miljøet. En bærekraftig forvaltning av dette skal derfor være en viktig del av ethvert prosjekt, og må være på agendaen så tidlig som mulig.

Ressurs- og materialbruk

Bane NOR Eiendom har en bevisst holdning til at vi ikke skal benytte produkter som har negativ påvirkning på helsen og miljøet. I tillegg skal vi gjøre vårt for å minimere ressurs- og materialbruk i våre aktiviteter.

Ivareta samfunnsansvar

Bane NOR Eiendom preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Gjennom vårt arbeid skal vi øke tilgjengeligheten til våre publikumsområder, og ta gode, etiske og ikke minst miljøbevisste valg i alt vi gjør.