Ivareta samfunnsansvar

Bane NOR Eiendom preges av et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Gjennom vårt arbeid skal vi øke tilgjengeligheten til våre publikumsområder, og ta gode, etiske og ikke minst miljøbevisste valg i alt vi gjør.

Mennesker som venter på transport ved Lillehammer kollektivknutepunkt

Foto: Sune Eriksen

Våre forretningspartnere, leverandører og leietakere skal merke at vi er en ansvarlig og profesjonelle virksomhet som er svært opptatt av arbeid med antikorrupsjon og HMS, og publikum skal oppleve våre stasjonsområder som innbydende, tilgjengelige og trygge.

Visjon for temaet

Gjennom vår virksomhet har vi en unik mulighet til å bidra til at samfunnet utvikler seg i tråd med bærekraftmålene. Vi skal være en miljøbevisst utleier som gjør etisk gode valg. Vi skal stimulere leietakere og boligkjøpere til en bærekraftig livsstil. Vi skal bidra til en bærekraftig byggebransje ved å sette krav til og følge opp våre leverandører og underleverandører.

Mål for temaet

 • Bidra til en bærekraftig byggebransje ved bruk av HMSREG
  • Ta i bruk HMSREG i samtlige store prosjekter

 • Bli oppfattet av våre leietakere og kunder som en miljøbevisst utleier
  • Øke poeng i årlig kundetilfredshetsmåling (LTI) innen miljø fra 70 til 75
  • Ta i bruk grønne vedlegg i kontrakter med leietakere

 • Økt modenhet knyttet til etikk og antikorrupsjon.
  • En tydelig tone på toppen, hvor etikk og antikorrupsjon settes på agendaen ved alle lederledd
  • Ansvarlig leverandøroppfølging, med høy kompetanse på hvordan avdekke økonomiske misligheter      
  • E-læringskurs til alle ansatte om etikk og samfunnsansvar
  • Habilitetsregisteret med mål om 95 prosent oppdaterte personprofiler

Utvalgte nøkkelindikatorer

 • Antall aktive prosjekter i HMSREG
 • Årlig kundetilfredshetsmåling
 • Hoved- og underleverandører med skattefullmakt innen bygg og anlegg [%] 
 • Hoved- og underleverandører med StartBANK-medlemskap innen bygg og anlegg [%]      
 • Antall ansatte som har fullført e-læringskurs om etikk og samfunnsansvar
 • Antall ansatte registrert i Bane NORs elektroniske habilitetsregister