Vi jobber med fem av FNs 17 bærekraftsmål

Selv om de 17 bærekraftsmålene avhenger av hverandre og bør ses i en helhetlig sammenheng, er det noen mål som er mer relevante enn andre å jobbe mot for en aktør som Bane NOR Eiendom.

17 forskjellige bokser i farger med ulike ikoner for bærekraft

En oversikt over FNs 17 bærekraftsmål ILLUSTRASJON: FN

FNs 17 bærekraftsmål

I 2015 lanserte FN sine 17 bærekraftmål, med til sammen 169 delmål. De utgjør verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Selv om alle målene avhenger av hverandre og bør ses i en helhetlig sammenheng, er det noen mål som er mer relevante enn andre å jobbe mot for en aktør som Bane NOR Eiendom. Vi er glade for og stolt over å kunne bidra positivt til flere av FNs definerte bærekraftmål. 

Blant de 17 bærekraftsmålene har vi prioritert følgende fem for vår virksomhet:

Mål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle:

 • Vi legger vekt på å ha en inkluderende og trivelig arbeidsplass som stimulerer til læring og vekst
 • Det skal være trygt å gå på jobb hos oss, derfor prioriterer vi HMS høyt til våre egne ansatte og våre entreprenører
 • Vi skal ha en kommersiell tankegang i måten vi investerer i og forvalter porteføljen vår. Vi bruker livssykluskostnad som utgangspunkt i beslutningene våre

Mål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Vi skal bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon:

 • Vi bidrar til at en pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet blir gjort tilgjengelig for flere, og vi jobber for at reisene skal bli mer sømløse ved å tilby gode og korresponderende overganger til andre transportmidler
 • Vi omstiller verdikjeden til å bli mer bærekraftig ved å kreve innovative løsninger fra våre leverandører
 • Vi har en positiv holdning til å ta i bruk ny teknologi

Mål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi skal gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige: 

 • Vi skaper attraktive og velfungerende kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud
 • Vi bidrar til økt tilgang til et trygt, lett tilgjengelig og bærekraftig transportsystem: jernbanen
 • Vi utfordrer oss selv til å bygge og forvalte en bærekraftig eiendomsportefølje

Mål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre:

 • Vi setter høye krav til ombruk og sortering i våre prosjekter
 • Vi utfordrer vår verdikjede til i størst mulig grad å bruke miljøvennlig teknologi og bærekraftige materialer
 • Vi jobber målrettet med energieffektivisering av vår eiendomsportefølje

Mål nr. 13: Stoppe klimaendringene

Vi skal handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem:

 • Vi bidrar ved å bygge knutepunkt som promoterer gange, sykkel og kollektivtransport fremfor bil
 • Vi forplikter oss til nettverket Grønn Byggallianse sine 20 strakstiltak
 • Vi tenker fra vugge til grav i våre prosjekter og bygger bygg med lang levetid