Opprinnelsesgaranti fornybarenergi

I 2023 kjøpte Bane NOR Eiendom kun strøm som kom fra fornybare kilder. Det har vi sørget for at vi også skal gjøre i 2024. Her kan du lese mer om strømmen vi bruker.

Bane NOR Eiendom kjøper opprinnelsesgarantier for all strømmen vi trenger. Det er fordi vi ønsker å være så bærekraftige som mulig.

Opprinnelsesgarantier er Europas dokumentasjonsstandard for fornybar energi og er en merkeordning for elektrisitet som viser strømkunden at kraften er produsert fra fornybare energikilder.

Disse garantiene gir oss troverdig dokumentasjon for at energien vi kjøper er fornybar.

Sertifikat for Opprinnelsesgaranti fornybarenergi