Sommerjobb Ytre Miljø

I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet fremover. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkende kolleger med en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere.

Gutt og jente som går hånd i hånd. Tre i bakgrunnen og rosa blomst i forgrunnen.

For sommeren 2024 søker vi deg som er glad i å være ute i felt, og samtidig kan systematisere og formidle de registreringer du gjør. Foto: Nikolas Gogstad

Om sommerjobben

 

Stillingstittel: Sommerjobb Ytre miljø
Stillingskategori: Administrasjon
Sted: 
Oslo, NO, 0191 
Kristiansand S, NO, 4612 
Trondheim, NO, 7010 
Bergen, NO, 5014
Ansettelsesform: Midlertidig ansatt
Antall stillinger: 5
Søknadsfrist: 15.02.2024

 

Kvalitetsseksjon i avdeling for Fag og utvikling har en rådgivende funksjon i Bane NORs Eiendomsdivisjon. Innenfor vår seksjon jobber vi blant annet med ytre miljø og bærekraft, sikkerhets- og kvalitetsarbeid, universell utforming på stasjoner og kulturminnevern. Eiendomsdivisjonen har en stor og variert eiendomsportefølje med ulike behov for oppfølging. Bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold og innsats mot spredning av fremmede plantearter er et av våre fokusområder. 

 

For sommeren 2024 søker vi deg som er glad i å være ute i felt, og samtidig kan systematisere og formidle de registreringer du gjør. Eiendomsdivisjonen ønsker med denne stillingen å styrke arbeidet mot fremmede arter som forekommer på jernbaneområdene og bidrar til spredning langs jernbanen, samt en tydeligere prioritering av hvor innsatsen skal settes inn. Dersom du har kompetanse og interesse i kombinasjon med og en dose pågangsmot, og et systematisk hode kan du være riktig kandidat.

 

Arbeidssted vil være på vår kontorer i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Bergen eller Stavanger. Vi ser for oss at tidsperioden vil være fra midten av juni til slutten av august, men dette kan tilpasses.

 

Trykk her for å søke jobb(åpnes i ny fane)

 

Arbeidsoppgaver for fremmede arter:

  • Gjennomføre kartlegging og –vurdering vedrørende spredning av fremmede arter ved verksteder, stasjoner og annen jernbaneeiendom
  • Med bakgrunn i kartleggingen og -vurderingen bidra i arbeidet med handlingsplaner og tiltak mot utvalgte fremmede skadelige arter etter råd fra miljømyndighetene/ Oslo kommune
  • Bidra med å innarbeide forebyggende og bekjempelsestiltak mot fremmede skadelige arter i drifts- og vedlikeholdsrutiner av eiendom

 
Arbeidet med kartleggingen vil kreve litt reisevirksomhet innenfor tre geografiske områder, Øst, Vest og Nord-Midt. Derfor ser vi etter 5 personer med ansvar for hvert sitt område i kartleggingsfasen, og som kan slå hodene sammen for å komme med gode tiltak og rapportskriving.

 

Hos oss får du

Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i -  du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. 

 

  • Det fleste av våre kontorer er moderne og sentralt plassert med treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget
  • Kantine og du får selvfølgelig betalt lunsjpause 

 

Vi er også opptatt av work-life-balance - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

Vi ser etter studenter innen miljø, natur, bærekraft som er nært mastergrad. Gjerne kompetanse innen GIS og Adobe-pakken.

 

Betydelig reisevirksomhet må påregnes da kartleggingsarbeidet skal utføres på flere lokasjoner i Norge.

 

Kjekt å vite


Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.


Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.


Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?


Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

 

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss

 

Rekrutterende leder: Svetlana Frantsevna Roudak, Kvalitetssjef
✆ (+47) 90777101 | ✉ svetlana.frantsevna.roudak@banenor.no

 

Marte Henriksen
Seniorrådgiver bærekraft og ytre miljø
Mobil: 406 25 061
E-post: marte.henriksen@banenor.no

 

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Med økt oppmerksomhet rundt miljø og god utnyttelse ved kollektivknutepunktene, er utviklingsprosjektene våre mer attraktive enn noen gang. Vi forvalter også en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg. For oss er de ansatte vår viktigste ressurs. Det er sammen og i relasjon til kundene, leietakerne og leverandørene vi skaper bygg som det er godt å være i.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.