Sommerjobb Prosjektmedarbeider mobilitet og jernbanesystem

I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet fremover. Derfor jobber vi målrettet med bærekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkende kolleger med en sterk tro på at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere.

Dame som har syklet til togstasjonen og skal parkere sykkelen sin

For sommeren 2024 ønsker vi å nå deg som ønsker å utvikle deg innen grensesnitt mellom jernbane, eiendom og samfunn. Relevant for stillingen er både arbeid innen mobilitet og jernbanefag. Foto: Nikolas Gogstad

Om sommerjobben

Stillingstittel: Sommerjobb Prosjektmedarbeider mobilitet og jernbanesystem
Stillingskategori: Administrasjon
Sted: Oslo, NO, 0191 
Ansettelsesform: Midlertidig ansatt
Antall stillinger: 2
Søknadsfrist: 15.02.2024

 

Arealoptimalisering holder oversikt over jernbanens utvikling og belyser de muligheter og konsekvenser jernbanens og omgivelsenes utvikling gir for arealbruk. På denne måten sørger vi for kunnskapsbaserte endringer av arealbruk. Vi arbeider for at Bane NOR til enhver tid skal ha de arealene vi trenger og at vi skal utnytte de arealene vi har på best mulig måte.

 

Arealoptimalisering har en variert portefølje med oppgaver og bred kompetanse innenfor både areal/arealplanlegging og jernbanefag.

 

For sommeren 2024 ønsker vi å nå deg som ønsker å utvikle deg innen grensesnitt mellom jernbane, eiendom og samfunn. Relevant for stillingen er både arbeid innen mobilitet og jernbanefag. Søkere kan gjerne kun ha interesse for, eller kompetanse innen ett av fagfeltene. Vi verdsetter søkere som kan bidra med nye innfallsvinkler til våre problemstillinger. Dersom du har interesse for disse fagområdene, analytiske evner, og pågangsmot kan du være riktig kandidat.

 

Trykk her for å søke på stillingen(åpnes i ny fane)

 

Mobilitet:

 • Samle og evaluere statistikk  om bruk av sykkelhotell
 • Samle statistikk og rapportere mobilitetsdata
 • Analysearbeid (kart og illustrasjoner, fremkommelighetsanalyse, reisekostnader etc.)
 • Utvikle metodikk for evaluering av effekten av mobilitetspunkt ved jernbanestasjoner

Utvikle kunnskapsgrunnlag for innfartsparkering: 

 • Manuell registrering av nummerskilter  
 • Lage analysekart

Arbeid med konkretisering av parkerings- og mobilitetsstrategien (KPMS):

 • Forarbeid (finne relevante plan- og strategidokumenter for banestrekningen)
 • Analysearbeid (kart og illustrasjoner, fremkommelighetsanalyse, reisekostnader etc.)
 • Stasjonskart og tilgjengelighetskart 

Servicefunksjoner for jernbane:

 • Oppdatere, dokumentere og videreutvikle metodikk for utregning av kapasitetsbehov ved verksteder  
 • Videreutvikle og implementere analyseverktøy for langsiktige behov for vedlikehold av jernbanemateriell

Arbeidssted vil være på vårt hovedkontor i Oslo. Sommerjobben kan innebære noe reising. Vi ser for oss at tidsperioden vil være fra begynnelsen av juni til slutten av august, men dette kan tilpasses.

 

Hos oss får du

Vi er en organisasjon i endring. Viktigheten av oppgavene våre vil prege arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenner for det de jobber med. Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte. Du får arbeidsforhold for tiden vi lever i -  du vil bli inkludert i et sosialt miljø med bl.a bedriftsidrettslag, sosiale og faglige arrangementer. 

 • Moderne og sentrale lokaler i Oslo, treningsfasiliteter og innendørs sykkelparkering i bygget.
 • Flott personalrestaurant og du får selvfølgelig betalt lunsjpause 

Vi er også opptatt av work-life-balance - for vi tror at du fungerer bedre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Dette tror vi du trenger for å lykkes og trives

Vi ser etter studenter som har påbegynt sin mastergrad, uavhengig om du er i begynnelsen eller slutten av studieløpet.

For stillingen innen mobilitet

 • Studenter innen samferdsel, areal/byplan og arealplanlegging
 • Vi ønsker oss at du har kompetanse innen GIS og Adobe-pakken

For stillingen innen jernbanefag

 • Studenter innen økonomi/siviløkonomi, sivilingeniører eller andre tekniske fag 
 • Vi ønsker oss at du har kompetanse med statistiske verktøy eller Excel

 

 

Kjekt å vite

Å søke jobb i Bane NOR skal være enkelt. Du trenger derfor ikke å skrive et søknadsbrev - en godt utfylt CV på norsk og dine svar på noen få spørsmål i søknadsprosessen, er det vi ønsker fra deg.Ser du noe du ikke kan? Ta det helt med ro – vi skal sikre at du får en god opplæring! Vi oppfordrer deg til å søke stillingen om den er interessant, og om du har lyst til å lære noe nytt.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss kollegaer med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Det er viktig for oss at våre medarbeidere identifiserer seg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. Hva betyr disse verdiene for deg?
 
Bane NOR samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Vil du sette spor, håper vi du tar kontakt med oss


Rekrutterende leder:
Torkil Evjemo Schjetlein, Leder arealoptimalisering
✆ (+47) 41929680 | ✉ Torkil.Schjetlein@banenor.no

 

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom er, med sine sentrale tomter, en viktig aktør i by- og stedsutvikling. Med økt oppmerksomhet rundt miljø og god utnyttelse ved kollektivknutepunktene, er utviklingsprosjektene våre mer attraktive enn noen gang. Vi forvalter også en sammensatt portefølje som består blant annet av stasjonsbygninger, verksteder og tekniske bygg. For oss er de ansatte vår viktigste ressurs. Det er sammen og i relasjon til kundene, leietakerne og leverandørene vi skaper bygg som det er godt å være i.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med ca. 200 ansatte og har om lag 230 aktive eiendomsutviklingsprosjekter ved knutepunkt i norske byer og tettsteder. Årlig investeringsnivå er 1-2 milliarder kroner. Vi forvalter og drifter 335 operative togstasjoner og holdeplasser, 14 togverksteder og flere terminaler, driftsbygg og infrastruktureiendommer. Med sterk satsning på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er Bane NOR Eiendom en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling i Norge. Eiendomsdivisjonen er en viktig inntektskilde for Bane NOR.