Knutepunktkonferansen 2023

Årets Knutepunktkonferanse er denne gangen en del av Business Arena som arrangeres i samarbeid med Estate Kunnskap. Vi setter søkelyset på bærekraftig utvikling, og de sosiale og miljømessige effektene vi ønsker å oppnå.

Dette er tiende gangen vi arrangerer Knutepunktkonferansen! Som tidligere blir det foredrag, korte innlegg og samtaler. Vi skal diskutere sosial bærekraft, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom som folk har glede av i dette kalde landet. Vi stiller blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan kan utviklingen av sentrumsområder bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen?
  • Hvordan tilrettelegger vi for menneskene som skal bruke områdene vi utvikler?
  • Tilrettelegger vi for et godt liv mellom husene, og i hvilken grad klarer vi å skape trivsel, mangfold og inkludering?
  • Er fortetting og godt bomiljø forenelig?

Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med by- og stedsutviklingen. Godt samarbeid med kommunene, tuftet på god dialog og gjensidig tillit, er viktig for å lykkes med å utvikle gode steder med gode byrom. Vi skal diskutere hva som skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling mellom utbygger og kommunene.  Velkommen! 

Program:

Programmet for dagen er straks klart, og vi gleder oss til en dag proppet med gode innlegg og friske diskusjoner fra blant annet: 

  • Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom
  • Erik Vitanza, arkitekt og arealplanlegger i Halden kommune
  • Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom
  • Nazneen Kahn Østrem, kommentator i Aftenposten
  • Erling Christoffer Forfang, Lead Design Architect SLA, Cand.arch.
  • Aslaug Tveit, daglig leder og Urban designer LÉVA M.Sc. Urban Design 

Konferansier er som tidligere år journalist og kommunikasjonsrådgiver Ruth Astrid Sæter.

Klikk her for å lese mer om konferansen og melde deg på.

PS! Deltok du på Knutepunktkonferansen i fjor? Da kan vi tilby deg en rabattert pris! Ved bruk av koden Knutepunkt i kupong-feltet betaler du kr 2.450,-. Ordinær pris er kr 6.450,-.