Knutepunktkonferansen 2023

I 2023 ble Knutepunktkonferansen arrangert for tiende gang. Det ble en lærerik dag med gode diskusjoner og interessante innlegg.

Publisert: 22. juni 2023 klokken 16:08

Rødt filter foran Stavanger stasjon, hvit tekst i forgrunn med "Knutepunktkonferansen"

Knutepunktkonferansen 2023 Foto: Bane NOR Eiendom

2023: Bærekraftig byutvikling: Sosiale og miljømessige effekter

Som tidligere ble det foredrag, korte innlegg og samtaler. Vi diskuterte sosial bærekraft, medvirkningsprosesser og hvordan vi sammen kan skape gode byrom som folk har glede av. Vi stilte blant annet disse spørsmålene:

  • Hvordan kan utviklingen av sentrumsområder bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen?
  • Hvordan tilrettelegger vi for menneskene som skal bruke områdene vi utvikler?
  • Tilrettelegger vi for et godt liv mellom husene, og i hvilken grad klarer vi å skape trivsel, mangfold og inkludering?
  • Er fortetting og godt bomiljø forenelig?

Kommunene spiller en sentral rolle i arbeidet med by- og stedsutviklingen. Godt samarbeid med kommunene, tuftet på god dialog og gjensidig tillit, er viktig for å lykkes med å utvikle gode steder med gode byrom. Vi diskuterte hva som skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling mellom utbygger og kommunene.  

Program:

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

Miljøeffekter av knutepunktutvikling.

Hvordan kan utviklingen av sentrumsområder bidra til å nå nullvekstmålet i Parisavtalen? Hva skal til for å redusere behovet for privatbilen? 

Erik Vitanza, arkitekt og arealplanlegger Halden kommune

Utviklingen av stasjonsområdet i Halden.

Hvordan få til en bærekraftig utvikling gitt de økonomiske rammene?

Connie Nyhaven, Prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom

Det fruktbare samarbeidet.

Hva skal til for å få et godt samarbeid om byutvikling i kommunene? Vår erfaring fra blant annet Drammen og Voss.

Nazneen Khan Østrem, kommentator i Aftenposten

Fortetting, bomiljø og mangfold.

Hva bidrar til et levende og mangfoldig bygulv i et kaldt land? Hvilke gevinster får vi av mer mangfold?

Erling Christoffer Forfang, arkitekt i SLA Norge Det skal mer til enn bare å plante et tre.
Hvordan planlegge gode og grønne byrom i en asfaltjungel? Kan vi bringe naturen inn i byen og knutepunktene.
Aslaug Tveit, Daglig leder i Urban designer LÉVA Hvordan skal vi få til sosial bærekraft?
Erfaringer fra praksis og teoretisk kunnskap om hvordan man kan sikre sosial bærekraft i by- og stedsutviklingsprosjekter, både i større byer og mindre steder. Medvirkningsprosesser er et stikkord.
Samtale mellom Nazneen Khan Østrem, Erling Christoffer Forfang og Aslaug Tveit på scenen ledet av Ruth Astrid Sæter.  
Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved NMBU Erfaringer fra inn- og utland.
Et skråblikk på vellykkede og mindre vellykkede byrom. Hvorfor fungerer noen og andre ikke?

Konferansier var som tidligere år journalist og kommunikasjonsrådgiver, Ruth Astrid Sæter.

Årets konferanse var denne gangen en del av Business Arena, som arrangeres i samarbeid med Estate kunnskap. 


Publisert: 22. juni 2023 klokken 16:08