Storslått utvikling ved Ski stasjon knytter byen og stasjonen sammen

Som landets ledende knutepunktutvikler jobber Bane NOR Eiendom for å skape bærekraftige og miljøvennlige løsninger. I Ski skal vi utvikle området rundt den nye stasjonen med 400 boliger, hotell, næringsbygg og ulike tilbud. Målet er at området skal bli en hyggelig og integrert del av Ski sentrum, og å gjøre det enklere for flere å ta mer tog.

  • Knutepunktutvikling
  • Oslo og omegn

Publisert: 16. juni 2023 klokken 15:33

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Fugleperspektiv av Ski stasjonsby

Ski stasjonsby sett ovenfra Foto: ILLUSTRASJON: Lpo Sla Aart og Grindaker

- Snart er Follobanen klar til bruk og den nye stasjon på Ski blir ferdig i 2022. Nå er det på tide å bygge by, og dersom reguleringsprosessen hos kommunen går greit håper vi starte med første byggetrinn allerede i løpet av 2024. Vi skal gjøre dette til en attraktiv destinasjon - et sted folk har lyst å flytte til og arbeide, sier prosjektsjef Rune Breivik i Bane NOR Eiendom.

Han viser stolt fram skissene over det Ski Stasjonsby kan bli: Attraktive boliger sentralt i sentrum og tett på jernbanestasjonen. Næringslokaler med plass til kaffebarer, butikker og kaféer, og dessuten kontorarbeidsplasser og et hotell. Her skal folk bo, barn leke, noen jobbe – og det skal rett og slett være et bra område å besøke for folk som bor andre steder i Ski.

Skisse over situasjonsplan bakkeplan med mulig bro

Skisse over situasjonsplan bakkeplan med mulig bro

- Vi vil bidra til mer liv og aktivitet, og gode tilbud til de som bor her, men også relevante tilbud til de reisende og alle andre som bruker sentrum. Og når folk flytter inn i boligene og det blir lys i vinduene, blir det både hyggeligere og tryggere her om kvelden, sier Breivik.

Prosjektsjef Rune Breivik ved inngang vest

Prosjektsjef Rune Breivik ved inngang vest Foto: Terje Borud

Begeistret for planene

Omkring 400 boliger og 30 000 kvadratmeter med næringslokaler ligger i planene som Bane NOR Eiendom har klare for tomtene ved stasjonen. Hotellet er tegnet vegg i vegg med Ski Storsenter.

Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo er begeistret for planene.

- Jeg er glad for at Bane NOR Eiendom tar samfunnsansvar og bidrar til at det bygges boliger og lokaler for næringsliv ved kollektivknutepunkt. Nordre Follo kommune ønsker attraktive og levende byer og tettsteder, sier hun.

Ordføreren forteller at kommunen er opptatt å tilrettelegge for at det skal bli enklere for innbyggerne i Ski å gå, sykle og ta kollektivtransport.

- Bane NOR Eiendoms nye utbyggingsprosjekt er praktisk talt på stasjonen, og vil bidra til en god hverdag for mange mennesker. Det er praktisk å slippe å bytte fra tog til buss eller sykkel - eller motsatt. Mange vil oppleve at de dermed heller ikke trenger egen bil, og det er dessuten økonomisk gunstig. Dette er selvfølgelig også positivt for klima og miljøet, sier Hanne Opdan.

Hun forteller at Ski skal utvikles som en regional by og skal ta den største delen av veksten i Nordre Follo. I løpet av året står den nye Follobanen klar. Når reisetiden mellom Oslo og Ski stasjon kun er 11 minutter, håper hun arbeidsplasser i Ski vil bidra til at togene fylles opp med passasjerer også fra Oslo til Ski i rushtiden.

Hører på innbyggerne

Jon-Erik Lunøe tror innbyggerne i Ski vil være glade for at sentrum brukes på nye måter.

En undersøkelse vi gjorde viser at mange savner liv i Ski sentrum. Den viser også at mange synes at de store parkeringsplassene som ligger der i dag, er dårlig utnyttelse av sentrumsområdene.

Jon-Erik Lunøe på Ski stasjon

Administrerende direktør, Jon-Erik Lunøe, på Ski stasjon

- Vi har hatt et par medvirkningsprosesser med innbyggerne i Ski og fått mange gode innspill på hva de ønsker seg. De er, som oss, opptatt av miljø og bærekraft. Vi er klare til å starte så snart reguleringsprosessen er i havn, sier Lunøe.

Lunøe understreker at utviklingen ved Ski stasjon ikke bare er til glede for dagens innbyggere i Ski.

- Det vi gjør i dag, gjør vi også for neste generasjon. Jeg tror de unge i dag er mer opptatt av delingsøkonomi, bærekraftig bevegelsesfrihet og av å bo uten å være avhengig av bil – og det er det vi ønsker med utviklingen i Ski, sier han.

Plattform 3 på Ski stasjon

Plattform 3 på Ski stasjon Foto: Terje Borud

På vei til Ski stasjon

På vei til Ski stasjon Foto: Niklas Gogstad

Sykkelhotellet ved Ski stasjon

Sykkelhotellet ved Ski stasjon Foto: Niklas Gogstad

Syklist på vei til Ski stasjon

Syklist på vei til Ski stasjon Foto: Niklas Gogstad

Enklere hverdag

Å bygge boliger og legge til rette for næringsliv ved jernbanestasjonene er godt for både helsa og miljøet. Det fører til at flere går, sykler og reiser kollektivt i stedet for å kjøre bil.

- Folk betaler gjerne for å bo praktisk på eller ved et knutepunkt, eller med enkel reise dit. De ønsker seg knutepunkter som gjør det lett å velge kollektivtransport fordi det gjør hverdagen enklere. Så kan bilen brukes sjeldnere, sier Lunøe.

Miljøvennlig mobilitet

På Ski stasjon pågår allerede et fremtidsrettet miljøeksperiment: Et mobilitetspunkt testes ut i et samarbeid mellom Ruter, Bane NOR Eiendom, Entur og Nordre Follo kommune.

Her skal ulike transportformer bindes sammen. Kanskje kommer du med toget og er klar for å tråkke videre på sykkel? Eller du vil slenge deg på en el-sparkesykkel og trille hjemover? Trenger du en bil for å komme deg videre fra stasjonen, skal det også løses som en integrert tjeneste fra én og samme digitale plattform.

- Samarbeid er viktig. Det handler om å gjøre hele reisen så sømløs som mulig for de reisende, sier prosjektsjef Niall Ó Muiré i Bane NOR Eiendom.

- Målet er å få flere til å sette fra seg bilen, og at stasjonen skal bli et attraktivt knutepunkt i kommunen, sier ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo kommune.

Utvikling av gode knutepunkter rundt jernbanestasjonene omkring i landet er kjernevirksomheten til Bane NOR Eiendom.

- Historisk har byer og tettsteder vokst fram der hvor ulike transportformer møtes, ved havner, veier og etter hvert, jernbane. Der hvor toget stopper er det et godt grunnlag for næringsutvikling og økt bosetning – og det er her vi utvikler og forvalter eiendommene, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe.

Klimaeffekten av knutepunktutvikling

Han forteller at fortetting rundt knutepunkt er bærekraftig på mange måter. Når flere kan bo og jobbe ved knutepunktet, bidrar vi til at flere kan ta toget. Og like viktig er det at utviklingen her også bidrar til å bevare urørt natur. Dette er kjernen i vårt samfunnsoppdrag.

- Stasjonstomtene er jo allerede utbygd. Og klimaeffekten er dobbelt så stor hvis man bygger et sted som allerede er utbygd, sier han.

Bane NOR Eiendom utvikler knutepunktene på et allerede urbaniserte områder, og forbruker dermed mindre myr, skog, jordbruksland og eplehager.

- Vi sparer natur og ivaretar artsmangfoldet for insekter og fugler som ellers ville fått sine omgivelser forstyrret, forklarer Jon-Erik Lunøe.


Publisert: 16. juni 2023 klokken 15:33

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19