Tidligere konferanser

Her er en oversikt over titlene på våre tidligere konferanser.

Publisert: 4. juli 2023 klokken 09:35

tegning av mennesker

Illustrasjon av konferansen i 2016 Illustrasjon: Roar Hagen

2022: Nok folk + Kollektivtilbud = God sentrumsutvikling?

Hva som skaper god og bærekraftig sentrumsutvikling – og hvilken rolle et godt kollektivtilbud har for å lykkes med utviklingen. Er fortetting ved knutepunkt god byutvikling? 

2019: Transformasjon – fra nedlagt industriområde til attraktiv bydel

Hva skal til for å lykkes med transformasjon og ny bruk av gamle industriområder? .

2018: InterCity-investeringer og byene

Temaet var hvilke muligheter gir det østlandsbyene at Staten investerer milliarder i jernbanen? 

2016: Bilfritt Oslo - utopi eller mulighet?

Oslo er på vei inn i en ny tid der det grønne skiftet for alvor skal realiseres med bilfritt sentrum innen 2019. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette til næringsliv, handel, kollektivaktører, eiendomsutviklere og folk flest?

2014: Investeringer i jernbanen

Staten investerer milliarder i jernbanen. Hvilke muligheter gir det til byene?

2013: Boligutvikling for fremtiden

Norges befolkning vil passere seks millioner innbyggere innen 2030, og de største byene får det største presset på areal, boligpriser og miljø. 

2012: Byene vokser

«Byene vokser – kaos eller bærekraft?» var tittelen på konferansen i 2012. Dersom den varslede befolkningsveksten slår til, vil byene stå ovenfor store utfordringer og problemer som må løses.

2011: Ta sentrum tilbake!

Et viktig spørsmål som flere reiste på konferansen er hvorvidt byene blir tømt for handel til fordel for de store kjøpesentrene utenfor byene, samtidig som arbeidsplasser flyttes ut og bilene stenges ute.

2010: Hvordan utvikler vi gode kollektivknutepunkt?

Konferansen "Hvordan utvikler vi gode kollektivknutepunkt?" belyste blant annet hvilke kvaliteter samferdselsaktører og næringsliv ønsker seg i et godt kollektivknutepunkt og kollektivknutepunkt i et byutviklings- og miljøperspektiv.


Publisert: 4. juli 2023 klokken 09:35