Dette må du vite før du sender oss faktura

Vi har tre enheter som lett kan forveksles. Oversikten finner du her. Gjør deg kjent med hva vi trenge av opplysninger før du sender oss faktura.

Vi ønsker primært å motta elektroniske faktura og kreditnota fra våre leverandører i standardformatet - ElektroniskHandelsFormat (EHF). 

Kontakt Bane NORs regnskapsavdeling

Mer informasjon

Har du spørsmål rundt fakturaer til oss, kontakt oss på e-post eller telefon.

Konsernets fakturamottak ligger på Hamar og vi ber derfor om at alle henvendelser vedrørende mottak av faktura adresseres dit. 

Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav, og vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Legale enheter i Bane NOR

Bane NOR er et konsern som består av en rekke heleide og deleide selskaper. For å sikre effektiv behandling av mottatt faktura er det derfor viktig at du som leverandør registrerer mottak av ordre/bestilling på riktig legal enhet.

Erfaringsmessig er det tre legalenheter som ofte forveksles av våre leverandører. Det er særlig leverandører som mottar bestillinger fra vår eiendomsrelaterte virksomhet som må være påpasselig med dette.

Vi anbefaler at leverandører oppretter de ulike selskapene som ulike kunder basert på organisasjonsnummer som unik identifikator.

For å sikre en rask og riktig behandling av faktura er det viktig at faktura har rett referanse. Se ulike krav spesifikasjoner for de tre selskapene med størst fakturavolum under. Alle andre selskap kan forholde seg til de samme kravene til merking av faktura som Bane NOR Eiendom AS.

Bestiller i Bane NOR skal oppgi nødvendige opplysninger for å møte disse kravene.

Spesifikasjoner for faktura til de ulike selskapene