Ledelsen i Bane NOR Eiendom

Ledergruppen består av lederne for seks virksomhetsområder samt fire som jobber i stabsfunksjoner.

Portrettbilde av Jon-Erik Lunøe

Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør

Jon-Erik Lunøe begynte som administrerende direktør i 2019. Kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, et heleid datterselskap av OBOS. Jon-Erik har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester i England, og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.

Portrettbilde av Morten Austestad

Morten Austestad

Direktør Prosjekter

Morten Austestad har vært ansatt som direktør Prosjekter i Bane NOR Eiendom AS siden 2011, og hadde den samme stillingen også i perioden 2006–2008.. Han har erfaring fra finans og eiendom fra Aberdeen Property Investors og Alfred Berg Industrifinans.  Austestad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. 

Portrettbilde av Knut Øivind Ruud Johansen

Knut Øivind Ruud Johansen

Direktør Stasjoner

Knut Øivind Ruud Johansen har hatt stillingen som direktør Stasjoner i Bane NOR Eiendom AS siden 1. januar 2017. Han har vært ansatt i selskapet siden desember 2005 og har tidligere vært eiendomssjef og regiondirektør. Før han kom til selskapet jobbet Johansen som forvalter og eiendomssjef i Storebrand og innkjøpsansvarlig i If skadeforsikring.  Johansen har bakgrunn fra forsvaret og er utdannet eiendomsøkonom. 

Portrettbilde av Sjur Helseth

Sjur Helseth

Direktør Fag og utvikling

Sjur Helseth har vært ansatt som direktør for fag- og utviklingsstaben siden 2019. Tidligere assisterende avdelingsdirektør, samt regionaldirektør i Strategi og samfunn i Jernbaneverket. Mange års ledererfaring, blant annet fra Riksantikvaren. Utdannet sivilarkitekt.

Portrettbilde av Jørn Johansen

Jørn Johansen

Direktør Verksteder og hensetting

Jørn Johansen har vært direktør verksted og hensetting siden 2018. Tidligere konserndirektør Virksomhetsstyring i Bane NOR, og har hatt ulike lederstillinger i næringsliv og forvaltning. Utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolan i Gøteborg.

Portrettbilde av Morten Stray Floberghagen

Morten Stray Floberghagen

Direktør Jernbaneeiendom

Morten Stray Floberghagen har hatt stillingen som direktør Jernbaneeiendom i Bane NOR Eiendom AS siden januar 2017 og kom da fra stillingen som direktør Verkstedutvikling. Han ble ansatt som eiendomssjef i selskapet i 2010. Før han kom til selskapet drev Floberghagen sitt eget eiendomsmeglerselskap og hadde diverse styreverv.  Floberghagen har studert eiendomsjuss og økonomi ved BI. 

Portrettbilde av Espen Wikerholmen

Espen Wikerholmen

Økonomisjef

Espen Wikerholmen har hatt stillingen som økonomisjef i Bane NOR Eiendom siden 1. april 2018. Før dette jobbet han i konsernets sentrale økonomistab. Han ble ansatt i Bane NOR våren 2017. Wikerholmen har blant annet 12 års erfaring fra maritim virksomhet som økonomidirektør i Wilhelmsen Technical Solutions og Group Controller i Wilh.  Wilhelmsen ASA. Han er utdannet diplomøkonom fra BI. 

Portrettbilde av Stine Smemo Strachan

Stine Smemo Strachan

Kommunikasjonssjef

I september 2021 begynte Stine Smemo Strachan som fungerende kommunikasjonssjef i Bane NOR Eiendom og divisjon Kunde og marked i Bane NOR. Før dette jobbet hun i to år som kommunikasjonsrådgiver for myndighetskontakt og planprosjekter i Bane NOR. Strachan har tilbrakt mange år i England hvor hun studerte til Bachelor of Arts ved Middlesex University i London og jobbet i mange år for forlagshus.

Portrettbilde av Anette Palm Vesterkjær

Anette Palm Vesterkjær

HR Business Partner

Anette Palm Vesterkjær begynte som HR Business Partner i Bane NOR Eiendom i juni 2022. Hun kom fra stillingen som prosjektleder organisasjon og endring i HR konsernstab i Bane NOR. Anette har bred erfaring fra HR-fagfeltet, og har jobbet i selskapet siden 2009. Har de siste årene jobbet mye med omstillingsprosesser, organisasjonsutvikling, HR tech og strategi- og kulturimplementering. Anette er utdannet Master of Science i Ledelse og organisasjonspsykologi fra handelshøyskolen BI.

portrett av mann

Niall Ó Muiré

Direktør Bærekraft og forretningsutvikling

Niall Ó Muiré har hatt stillingen som direktør Bærekraft og forretningsutvikling i Bane NOR Eiendom fra september 2023. Han jobbet som prosjektsjef i samme selskap fra 2019. Ó Muiré har erfaring fra blant annet Rambøll og McKinsey hvor han jobbet som forretnigsrådgiver. Ó Muiré er utdannet arkitekt fra University of Edinburgh og har i tillegg master i energi, miljø og forretning.