Styret i Bane NOR Eiendom AS

Styret består av fem medlemmer og ledes av konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk.

Portrett av Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk ble i mars 2023 konstituert konsernsjef og styrets leder.

Han har 15 års erfaring fra NSB Bane og Jernbaneverket, blant annet som banesjef og prosjektsjef. Fra 2008 til 2019 hadde han direktørstillinger hos Avinor Oslo lufthavn, og de siste fire årene har han vært administrerende direktør for Spordrift-konsernet. Henning Bråtebæk er utdannet sivilingeniør fra NTNU. 

Fødselsår: 1967

Portrettbilde av Helga Nes

Helga Nes

Helga Nes har vært styremedlem siden 2017. Hun er daglig leder i eget konsulentfirma, VadNes, som driver med lederutvikling og mentoraktiviteter. Nes var utbyggingsdirektør i Bane NOR fram til 2018. Hun har mer enn 30 års omfattende og allsidig ledererfaring fra Hydro og Statoil (nå Equinor), bl.a. som direktør for konsernstaber og fellestjenester og medlem av konsernledelsen i Statoil.

Nes er utdannet Cand. Real (M Sc) Organisk kjemi ved Universitetet i Trondheim og har en MBA i Strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Fødselsår: 1956.

Portrettbilde av Hans Kristian Voldstad

Hans Kristian Voldstad

Hans Kristian Voldstad har sittet i styret i Bane NOR Eiendom AS (tidl. ROM Eiendom AS’) siden 2004. Han er eiendomsutvikler og -investor og eier eiendomsselskapet Voldstad Eiendom AS som igjen er hovedeier i Niklasberg AB i Sverige. Voldstad var tidligere eiendomsdirektør i Fagbygg/BPA. I tillegg til vervet i Bane NOR Eiendom AS har Voldstad styreverv i egne selskaper og i Schage Eiendom AS. Han har også verv innen idrett og politikk.

Voldstad er utdannet siviløkonom ved NHH.

Fødselsår: 1958.

Portrettbilde av Trine-Marie Hagen

Trine-Marie Hagen

Trine-Marie Hagen har vært styremedlem siden 2022. Hun er CFO i Felleskjøpet Agri SA. Hagen har erfaring som CFO i Ekornes ASA og i Mentor Medier AS. Hun har også hatt flere roller i Norske Skogindustrier ASA, blant annet økonomisjef ved to fabrikker. Hagen har styreverv i Norske Skog ASA og i flere av datterselskap av Felleskjøpet Agri SA. 

Hagen er utdannet Siviløkonomi fra Handelshøyskolen i Bergen og har også 1. avdeling jus.

Fødselsår: 1977. 

Portrettbilde av Martin Mæland

Martin Mæland

Styremedlem siden 2019. Han er konsulent og investor, og har flere styreverv, bl.a. i Arctic Securities, Eidos Eiendomsutvikling og Ticon. Han leder Skattetakstnemnda for næringseiendom i Oslo kommune og var tidligere konsernsjef i OBOS i over 30 år.

Mæland var medlem av Oslo Bystyre fra 1975-79 og vara fra 1979-83, og har vært medlem og styreleder av en rekke styrer i børsnoterte, statlige, kommunale, kooperative og private selskaper, i tillegg til utvalgsmedlem i flere offentlige utredninger. Utdannet cand. mag. i realfag og cand.oecon. (sosialøkonom).