"Carrying the face of ugliness" av Ahmed Umar

Kunstprosjektet besto av en serie på 8 svart-hvitt fotografier der Umar står i en beskyttende posisjon foran menneskene han portretterer. Kunstverket ble vist på Oslo S, Ski stasjon og Oslo Lufthavn stasjon fra oktober 2022 til juni 2023.

Publisert: 10. oktober 2022 klokken 12:51

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Sort hvitt bilde av mann

«Carrying the face of ugliness» av Ahmed Umar på fasaden av Oslo S Foto: Kulturbyrået Mesén

Tilbake til Sudan for å møte mennesker fra LGBTQ+-miljøet

I 2018 reiste Ahmed Umar tilbake til Sudan for første gang siden han kom til Norge i 2008 som politisk flyktning. Da praktiserte hjemlandet Sudan fremdeles dødsstraff for homofili (dødsstraffen var en del av straffelovverket frem til 2020, og selv om den aldri ble praktisert har mennesker blitt alvorlig mishandlet fordi den har eksistert).

I Sudan tok han initiativ til en rekke møter med mennesker fra LGBTQ+-miljøet som ikke kan leve åpent med sin seksualitet eller sitt kjønn på grunn av rettslig og sosial stigmatisering, samt risikoen for voldelig forfølgelse og å bli drept. Umar lot seg inspirere av det sudanske ordtaket «å bære det stygge ansiktet» som brukes om mennesker som konfronterer et problem og tar på seg skylden for det på vegne av en gruppe.    

Kunstverket består av åtte sort-hvitt fotografier

Det ferdige kunstprosjektet ble en serie på 8 svart-hvitt fotografier der Umar står i en beskyttende posisjon foran menneskene han portretterer. Fire av disse ble presentert på Oslo S sammen med tilhørende tekster.  

Umar ønsket gjennom sin rolle som Sudans første åpent homofile mann og som anerkjent kunstner bosatt i utlandet å låne sitt ansikt til disse individene og kollektive kampene. Hvert portrett har dessuten en tilhørende tekst hvor de anonymiserte personene i bildene gis anledning til å fortelle om seg selv.   

På glassfasaden på Flytogterminalen ble et av Umars bilder montert opp i 10 x 8 meter, og konstaterte således på direkte og monumentalt vis kunstverkets historiefortelling og relevans. Et annet blide ble montert opp på innsiden av glasset og møter menneskene på plan 2 i ventesonen.

En rullerende video som viste alle fire fotografiene og de medfølgende tekstene dukket opp på skjermer andre steder på stasjonen. Tekstene ga en gripende introduksjon til de portretterte og deres historier i jegform. På Ski stasjon og Oslo Lufthavn stasjon kunne publikum møte Umars verk på stasjonen og på perrongen. 

Ahmed Umars bakgrunn

Ahmed Umar (f. 1988) har siden han kom til Norge som politisk flyktning i 2008 tatt mastergrad i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo (2016) og blitt innkjøpt av blant andre Nasjonalmuseet, Drammens Museum for kunst og kulturhistorie og Oslo kommunes kunstsamling.

Umar undersøker forholdet mellom kjønn, seksualitet, makt og kunst. Inspirasjonen henter han gjerne fra sudansk kunst og kulturarv, særlig den som har blitt ivaretatt av kvinnelige kunsthåndverkere. Han jobber variert innenfor både keramikk, tekstil, grafikk, foto og performance. I januar 2023 stilte han ut på Kunstnernes Hus i Oslo. 

Les mer om Mesén, kurator og produsent(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 10. oktober 2022 klokken 12:51

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19