Johannes Espedal: Attom Nova

Johannes Engelsen Espedal har et særegent blikk for skjønnhet i det ødelagte. Kunstprosjektet vises på Oslo S fra juni 2023 og tar utgangspunkt i gamle og utrangerte ting han har funnet i sitt nærområde på Kapp på Toten. Ting som ingen lenger vil ha og som han skal gjenreise i kunst.

Gammel tømmervegg

En gammel løe er utgangspunktet for kunstprosjektet Foto: Johannes Espedal

Glemmer at kunsten er skrot

Espedal lager kunst hvor betrakteren glemmer at det som bevitnes faktisk er “skrot”. Med en følsomhet overfor materialene og en egen evne å sette dem i balanse, oppnår han også dette. I blendingsgardiner, en gammel løe, utrangerte vannrør, treski, bølgeblikk og vindusrammer skaper Espedal nye rom og virkeligheter som samtidig fremstår fremmedartede og allmennmenneskelige. Slik verkene også henspiller på vår orientering i verden mellom to horisontale plan – himmel og jord – og på horisonten som en destillering av dette perspektivet, oppleves de også gjerne som landskap. 

Materialene vitner om tiden som forløper

Espedal er også opptatt av at materialene han velger skal få tid til å modnes: Han finner dem, omgir seg med dem over tid og venter til de fremviser en mulighet for ham. Denne metoden, møysommelig og organisk, trekker også paralleller til en tidsforståelse og en livsførsel vi kanskje forbinder med noe ruralt, slik også materialene vitner om tiden som forløper – metallet vil rustne, malingen falme og plankene råtne. 

Om Johannes Engelsen Espedals bakgrunn

Johannes Engelsen Espedal (f. 1988) bor og arbeider på Kapp i Østre Toten. Han har en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, med utveksling til Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Espedal har stilt ut ved blant annet Peder Balke-senteret, Kunstnerforbundet, Kunsthall Oslo, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Galleri Brandstrup. I 2018 ble han tildelt Høstutstillingsprisen. 

Lenke til Kulturbyrået Mesén som er kurator og produsent (├ąpnes i ny fane)