"Attom Nova" av Johannes Espedal

Johannes Engelsen Espedal har et særegent blikk for skjønnhet i det ødelagte. Kunstprosjektet som nå vises på Oslo S tar utgangspunkt i gamle og utrangerte ting han har funnet i sitt nærområde på Kapp på Toten. Ting som ingen lenger vil ha og som han har gjenreist i kunst.

Publisert: 20. juni 2023 klokken 13:09

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Gammel tømmervegg

En gammel løe er utgangspunktet for kunstprosjektet Foto: Johannes Espedal

Glemmer at kunsten er skrot

Espedal lager kunst hvor betrakteren glemmer at det som bevitnes faktisk er “skrot”. Med en følsomhet overfor materialene og en egen evne å sette dem i balanse, oppnår han også dette.

I blendingsgardiner, en gammel løe, utrangerte vannrør, treski, bølgeblikk og vindusrammer skaper Espedal nye rom og virkeligheter som samtidig fremstår fremmedartede og allmennmenneskelige. Slik verkene også henspiller på vår orientering i verden mellom to horisontale plan – himmel og jord – og på horisonten som en destillering av dette perspektivet, oppleves de også gjerne som landskap. 

Foto: Jon Gorospe

Materialene vitner om tiden som forløper

Vinteren 2023/24 viste Espedal også en satellitt av sitt verk Attom nova på sin nærstasjon på Gjøvik.

På de ulike stasjonene går Espedal i dialog med stedet på en slik måte at kvaliteter som allerede ligger i det rommet utvikles som medspillere i verkene.

Espedal velger gjenbrukte materialer rike på patina og historie, noe som bidrar til å forankre verkene i både tid og sted. Han er også opptatt av at materialene han velger skal få tid til å modnes: Han finner dem og omgir seg med dem over tid før han setter dem sammen i nye sammenhenger.

Denne metoden, møysommelig og organisk, trekker også paralleller til en tidsforståelse og en livsførsel vi forbinder med noe ruralt, slik også materialene vitner om tiden som forløper – metallet vil rustne, malingen falme og plankene råtne.

Med en følsomhet overfor disse materialene og en egen evne til å sette dem i balanse, skaper han nye verdener som samtidig fremstår fremmedartede og allmennmenneskelige – og som bringer et organisk tilsnitt til harde fasader og moderne stasjonsbygninger.

Kunstverk på Gjøvik stasjon

Foto: Mesen

Slik verket på Gjøvik både tematisk og formmessig refererte til installasjonen på Oslo S, knyttet det også verkene sammen i en større historie om reise og infrastruktur, stemninger og landskap, jordbruk og ombruk.

Foto: Jon Gorospe

Om Johannes Engelsen Espedals bakgrunn

Johannes Engelsen Espedal (f. 1988) bor og arbeider på Kapp i Østre Toten. Han har en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, med utveksling til Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Espedal har stilt ut ved blant annet Peder Balke-senteret, Kunstnerforbundet, Kunsthall Oslo, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter og Galleri Brandstrup. I 2018 ble han tildelt Høstutstillingsprisen. 

Les mer om Mesén, kurator og produsent(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 20. juni 2023 klokken 13:09

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19