NÅ VISES: "Growths" av Ingrid Ogenstedt

Den svenske kunstneren Ingrid Ogenstedt lager skulpturer som bringer naturen inn på stasjonsområdet.

Publisert: 15. mai 2024 klokken 10:13

to kunstverk utstilt ved inngangen til Oslo S, på hver side av døren.

Ingrid Ogenstedt skaper skulpturer som er både arkitektoniske, levende og temporære, og trekker paralleller til menneskers historie som skapende vesener og de avtrykkene vi lager i naturen. Foto: Mesén

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt (f. 1982, Nacka, Sverige) skaper skulpturer som visker ut skillet mellom natur og kultur.

Ogenstedt velger materialer som mose, leire, siv og tre, materialer vi alle kjenner og har et forhold til, men som i hennes hender omskapes til arkitektoniske og gåtefulle former med forførende overflate og tekstur. Materialene gir uttrykk for historiefortelling gjennom ikke-verbale erfaringer og taktile minner.

På Oslo S reiser “Growths” seg i kontrast til stasjonsbygningen, og skulpturenes tørkede moselag blir en direkte motsats til glass og stål. Når Ingrid Ogenstedt har arbeidet med kunsten for stasjonsområdet har hun tatt utgangspunkt i skala, bevegelse og tid.

Oslo som hovedstad ligger i et naturlandskap, nært vannet og skogen, og på bakgrunn av dette har hun valgt å arbeide med utgangspunkt i skogen med de materialene, luktene og taktile kvaliteter den består av.

Som sentralstasjon danner Oslo S et knutepunkt mellom by og land, forstad og bykjerne, og her bringer Ogenstedt inn noe vi vanligvis ikke møter på en togstasjon. Blant informasjon, reklame og reisetider kan kanskje “Growths” gi oss en anledning til å stoppe opp og la oss berøre?

Kunst laget av stein og mose

Ingrid Ogenstedt anvender samme tilnærming når hun arbeider på Oslo S som hun gjør når hun arbeider på en strand eller i en skog. Foto: Mesén

Menneske og natur

For Ogenstedt er det først og fremst menneskets relasjon til landskapet som står sentralt. I et formspråk som minner like mye om skapninger som bygninger, peker skulpturene i “Growths” også på vårt kompliserte forhold til naturen; på menneskers forestillingsevne og vilje til fremskritt, natur som gjenerobrer urbane ruiner, mutante fremtidsfantasier og klimaangst.

Slik kunstnere til enhver tid har forsøkt å skildre mangfoldet og nyansene av følelser som naturen vekker i dem, er det gjennom materialenes lekenhet og verkenes størrelse at Ogenstedt evner å oversette eksistensielle menneskelige erfaringer til en estetisk opplevelsesdimensjon.

I møte med vår tids klimautfordringer, kan kunst som tematiserer livskvalitet og sameksistens evne å si noe om en sårbarhet som mennesket og natur deler. I dette ligger også et potensial:

Kanskje kan vi gjennom kunsten få tilgang til lengsler, omsorg og tilhørighet som setter oss i relasjon til våre omgivelser? Kan skulpturenes temporære tilstand åpne for refleksjoner over en skjønnhet som ikke kan holdes fast? Og hvordan kan kunst og økologi påvirke måten vi tenker på når vi planlegger og skaper våre byer?  

stein, mose, sand

På Oslo S håper Ingrid Ogenstedt at kunsten kan vekke de reisendes fysiske og taktile så vel som kognitive lesning. Foto: Mesén

Ingrid Ogenstedt

Ingrid Elsa Maria Ogenstedt er en svensk kunstner fra Nacka utenfor Stockholm. Hun har utdanning fra Konsthögskolan i Umeå og University of the Arts Bremen i Tyskland.

Ogenstedt har blant annet produsert stedsspesifikke skulpturer ved Moderna Museet i Malmö (SE), Luleå-Biennalen i 2020 (SE), Wadden Tide (DK) og Kjerringøy Land Art Biennale (NO). Våren 2024 er hun også aktuell i gruppeutstillingen “Earthworks” på Bergen Kunsthall. Ogenstedt bor og arbeider i Berlin. 

Les mer om Mesén, kurator og produsent  (├ąpnes i ny fane)


Publisert: 15. mai 2024 klokken 10:13