Bane NOR Eiendom AS får kredittrating «A» - det beste i norsk eiendomsbransje

Bane NOR Eiendom AS får ratingen «A» med «stabile utsikter» på grunn av sin unike posisjon i eiendomsmarkedet. Ingen andre eiendomsaktører i Norge har tidligere fått denne ratingen.

Publisert: 16. juni 2023 klokken 14:31

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Portrettbilde av mann som sitter; Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Jon-Erik Lunøe Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

– Offisiell rating blir stadig viktigere i kapitalmarkedet, og med denne solide ratingen sikrer vi fortsatt god tilgang på kapital til attraktive vilkår, sier Sven Erik Pløen, finanssjef i Bane NOR Eiendom AS.

I rapporten fra 30. mai trekker Nordic Credit Rating frem at Bane NOR Eiendom AS er en av landets ledende knutepunktutviklere som har sentrale eiendommer med solide leietakere og store besøkstall.

Porteføljen av eiendomsutviklingsprosjekter, verdsatt til 10 milliarder kroner, anses å utgjøre en begrenset risiko på grunn av selskapets solide eiendomsbank og gode risikovurderinger.

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS, Jon-Erik Lunøe, sier: «Vi har kunnskapsrike og erfarne ansatte som gjør riktige valg, og dette er et kvalitetsstempel på vår virksomhet. Som ledende knutepunktutvikler er vi ikke bare en attraktiv samarbeidspartner for eiendomsutviklingsprosjekter og for leietakere, men vi er med på å utvikle samfunnet bærekraftig.»

Nordic Credit Ratings rapport om Bane NOR Eiendom AS er tilgjengelig på www.nordiccreditrating.com

Om Bane NOR Eiendom AS

Bane NOR Eiendom eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Bane NOR Eiendom utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr selskapet gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr Bane NOR Eiendom funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Bane NOR Eiendom har 200 ansatte. Porteføljen omfatter totalt 1660 bygg og ca. 3.700 leiekontrakter. Virksomheten har mer enn 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter, og de årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen.


Publisert: 16. juni 2023 klokken 14:31

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19