Drammen har et større potensial enn Oslo

Den vellykkede byutviklingen i Drammen har fått oppmerksomhet fra hele landet, og Bane NOR Eiendom er en del av suksesshistorien. Nå investeres det milliardbeløp i både jernbanen og byutviklingen.

  • Øst
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 19. juni 2023 klokken 16:01

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Dame foran bygg med mange farger

Connie Nyhaven er på befaring i Nybyen. Utviklingen av den nye bydelen Godsløkka starter her i 2025. Foto: Gry B. Traaen

Fortetter rundt knutepunktene

– Drammen ligger midt i smørøyet når det gjelder vekst. Her har vi flere hundre mål med sentrale tomter og tre jernbanestasjoner. Vi fortetter rundt knutepunktene og det er bærekraftig på mange måter. Når flere kan bo og jobbe ved stasjonen, bidrar vi til at flere kan ta toget. Og like viktig er det at utviklingen her bidrar til å bevare urørt natur. Stasjonstomtene er jo allerede utbygd, sier prosjektdirektør Connie Nyhaven.

Elvebyen har gjort en formidabel jobb over de siste tiårene - det er Drammen man ser til når man i dag snakker om vellykket byutvikling.

– Vi har mange, store sentrumsnære eiendommer og har allerede fullført noen byggeprosjekter, som Quality Hotel River Station og Drammen stasjon Business Center, sier Nyhaven.

– Når arbeidet med jernbanen ferdigstilles i 2025, frigis arealer, og det er disse arealene vi nå planlegger for. Dette er tidkrevende, men om noen år står vi klare til å bygge nye bydeler i Nybyen og på Tangenkaia, fortsetter hun.

Illustrasjon av ulike bygg sett fra luften med elven til høyre

På Tangenkaia ble gods håndtert før i tiden. Flere av de nedlagte byggene skal rehabiliteres og få nytt liv. Illustrasjon: Ghilardi Hellsten.

Fullt potensiale i byutvikling

Nyhaven trekker frem de gode synergieffektene av infrastrukturen som bygges i forbindelse med jernbanen. Behovet for privatbil blir mindre når flere kan bo eller jobbe i nærheten av et knutepunkt.

– Vi utvikler blant annet boliger, hoteller og kontorbygg med gangavstand til knutepunkt – det er godt både for helsa og miljøet. Det er da man kan oppnå fullt potensiale innen byutvikling, tenker vi i Bane NOR Eiendom, sier hun.

Tangenkaia er en av de nye bydelene, som det knyttes store forventninger til. Dette er et om lag 100 mål stort elvenært område, som Bane NOR Eiendom skal transformere i samarbeid med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU).

– Vi startet arbeidet i 2020, og det er kjempespennende. Vi jobber parallelt med Drammen kommune, som driver med områdeutvikling for hele Strømsø, sier hun.

Store forventninger

Anne-Marie Vikla er kommunesjef arealplan, klima og miljø i Drammen kommune. Hun er så langt svært fornøyd med samarbeidet med Bane NOR Eiendom om Tangenkaia.

– De er en av flere, dyktige aktører vi samarbeider med. De tenker nytt når det kommer til bærekraft, gjenbruk og det å bygge miljøvennlig. I forprosjektet har de vært opptatt av å bevare Tangenkaias historie og identitet, og ta hensyn til brukermedvirkning og nabolag. De ønsket å vite hva de skal ta vare på, og det setter vi stor pris på, sier Vikla.

Vikla snakker om Tangenkaia-undersøkelsen Bane NOR Eiendom utførte for å få innsikt fra lokalbefolkningen. Dette var et ledd i planleggingsarbeidet.

Illustrasjon av gammelt og fint godshus

Den gamle godsterminalen skal restaureres og vil bli hjertet i den nye bydelen Godsløkka. Illustrasjon: Lund Hagem og KAP

Kan sammenlignes med Aker Brygge og Bjørvika

– Godsløkka som den nye bydelen i Nybyen heter, kan bli en perle. Vi har tatt grep for å få til en helhetlig bydel med byrom, parker, boliger, kultur- og næringsliv, og selvfølgelig gang- og sykkelveier. Prosjektet er veldig spennende, og kan sammenlignes med Aker Brygge og Bjørvika i Oslo. Det vil ta mange år før vi er i mål, men det vil løfte byen, sier Connie Nyhaven.

Mens de nye bydelene Tangenkaia og Nybyen ligger på planleggingsbordet vitner heisekraner om flere igangsatte prosjekter, blant annet på Brakerøya.

– Drammen Helsepark er under oppføring, og her er vi inne som en av flere aktører. Målet er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge, med sykehuset og stasjonen på Brakerøya som nærmeste naboer, forklarer hun.

– Vi er et godt team som jobber med prosjektene i Drammen og det er utrolig spennende å få lov å være med å utvikle byen. Med så mye planlagt aktivitet, har vi mer enn nok å ta tak i de neste årene, avslutter Connie.

Illustrasjon ovenfra av mange bygg

Drammen Helsepark ligger attraktivt til mellom det nye sykehuset og Brakerøya stasjon. Byggingen pågår. Illustrasjon: Dark arkitekter


Publisert: 19. juni 2023 klokken 16:01

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19