Hvorfor driver vi med eiendomsutvikling sentralt i Oslo?

Bane NOR Eiendom AS har kjøpt Strandgata 19, en sentral og attraktiv eiendom i Oslo. Vår administrerende direktør forklarer hvorfor et statlig jernbaneselskap kjøper eiendom som private aktører vil ha tak i.

  • Oslo og omegn
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 20. oktober 2021 klokken 12:18

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Bilde av torg med bygg rundt

Strandgata er det grå bygget bak trærne Bane NOR Eiendom

Hvorfor kjøper vi eiendom som private aktører vil ha?

Svaret er egentlig ganske enkelt – det finnes to Bane NOR; Bane NOR SF som driver med infrastruktur til jernbanen og Bane NOR Eiendom AS som er et kommersielt selskap og driver med kommersiell forvaltning, drift, vedlikehold og utleie samt utvikling av eiendommer som ikke jernbanen har behov for.

Kommersielt selskap med et samfunnsoppdrag

Vi er et kommersielt selskap, men vi har også en ekstra oppgave som Stortinget har gitt oss: Bane NOR Eiendom AS har som formål å hjelpe flere til å ta mer tog. Det gjør vi ved å utvikle sentrale eiendommer som ligger ved knutepunkt. Knutepunktutvikling bidrar til at staten får mer igjen for de store investeringer som gjøres i jernbane.

Bane NOR Eiendom AS er heleid av Bane NOR SF, og vi opererer helt uten statsstøtte. Vi har et separat styre og er i konkurranse med andre kommersielle aktører innen utvikling og utleie av næringsbygg som blant annet omfatter handel, kontor og hoteller. Bane NOR Eiendom utvikler og selger også boliger ved knutepunkt i betydelig antall. Utviklingsprosjektene er enten i egenregi eller i samarbeidsselskaper med andre aktører.

Kjøpte Strandgata 19

For å få kjøpt Strandgata 19 var vi med på en skarp budrunde, og konkurrerte på lik linje med alle andre aktører i eiendomsbransjen. Kjøpet er ikke finansiert med midler fra staten, men finansiert med egenkapital og i form av lån fra banker og obligasjoner, på lik linje med andre kommersielle og private aktører.

Med Norges største togstasjon som nærmeste nabo planlegger vi å utvikle Strandgata 19 med kontor, handel og viktige funksjoner for Bane NOR og jernbanen. Vårt bud og våre underliggende kalkyler for Strandgata 19 var basert på akkurat samme prinsipper som andre aktører vi konkurrerte med, med den forskjellen at vi i denne omgang ville sikre denne strategiske eiendommen mest av alle i bud-konkurransen.

Knutepunktutvikling = flere kan ta tog

Med sterk satsing på knutepunktutvikling og et genuint miljøengasjement, er vi en viktig bidragsyter for at flere velger å ta toget. Det har vi fått til når vi har realisert store prosjekter inkludert bl.a. Barcode i Bjørvika, boligprosjektet Grefsen Stasjon i Oslo, flere moderne kontorbygg i Schweigaards gate i Oslo og nye næringsbygg ved Drammen og Bergen.

Ved togstasjonene i Kristiansand og Trondheim har vi store utviklingsprosjekter på gang. Som for andre eiendomsutviklere ligger det forretningsmessige prinsipper til grunn for utviklingsprosjektene og i tillegg bidrar vi til at det blir lettere for folk å reise miljøvennlig til og fra jobb og hjem.

Det vil vi legge til rette for med kjøp av Strandgata 19 også.


Publisert: 20. oktober 2021 klokken 12:18

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19