Inngangsporten til Kristiansand

Norges sjette største by, Kristiansand, vil ha et aktivt byliv hele året. Det vil Bane NOR Eiendom bidra til, gjennom Quadrum-prosjektet, som er selskapets største satsing på Sørlandet noensinne.

  • Sør/vest
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 9. november 2022 klokken 15:01

Oppdatert: 23. juni 2023 klokken 15:01

Illustrasjon av politihuset som oppføres i i Kristiansand.

Det nye politihuset sett fra vest med stasjonen til høyre. ILLUSTRASJON: Ghilardi+ Hellsten Arkitekter

Kristiansand stasjon er i ferd med å få nye naboer. Et lite steinkast over togsporet fra det 125 år gamle og ærverdige murbygget er byggekraner, gravemaskiner og betongblandere i full sving på den såkalte trekanttomta, som ligger mellom stasjonen, E18 og Kvadraturen.

Her, midt i et trafikalt knutepunkt av tog, busser, taxiplasser, havneterminal og Sørlandets viktigste bilvei, skal Bane NOR Eiendom gjøre en rundt 10 mål stor tomt om til 40 000 kvadratmeter med nærmere 2500 arbeidsplasser fordelt på kontorer, hotell, service og handel.

 – Dette er et komplisert prosjekt som normalt vil ta ti år å utvikle i sin helhet – med alle de fem planlagte byggene som vi har godkjent reguleringsplan for, forteller Nicolay Schreuder, prosjektdirektør Sør/Vest i Bane NOR Eiendom.

Kjell Nupen: Porten til byen

Quadrum-prosjektet har en ganske lang forhistorie. Allerede i 2011 ble de første planene for trekanttomta sendt inn til Kristiansand kommune, med prosjektskisser som var laget i samarbeid med kunstneren Kjell Nupen. Han så for seg å gjøre området rundt jernbanestasjonen til en port inn til byen – et konsept som fortsatt gjelder, ifølge Nicolay Schreuder:

– Dette er en naturlig inngangsport til Kristiansand fra sydvest, og vi vil få tomta til å fungere så bra som mulig. Vårt ønske er å utvikle området i Kjell Nupens ånd, gjøre det lyst og luftig og til et sted der folk kan trives.

– Vi er opptatt av at bakkeplanet og de arealene som er åpne og tilgjengelige for publikum skal være i en menneskelig skala. At folk får en god følelse når de kommer dit, enten de går av båten, kommer med tog eller buss, sykler inn fra nærliggende områder eller er på rusletur fra Kvadraturen.

Politiet flytter inn

Det som reises på tomta nå, er bygg E – det laveste av de fem byggene i prospektet, men kanskje også en av de mest spesielle konstruksjonene. Det er tegnet av arkitektmiljøet A-lab, og kan minne om en stor, uslipt diamant.

– E-bygget er et morsomt bygg, rent arkitektonisk. Det har en stor utkraging og vi brukte lang tid på å prosjektere det for å gjøre selve byggeprosessen så rasjonell som mulig. Når det står ferdig i desember 2021, er det med 6500 kvadratmeter med kontorer – der KPMG skal flytte inn, forteller Schreuder.

E-bygget baner vei for de neste to byggene som skal opp på tomta, A-bygget og B-bygget. Der skal politiet i Kristiansand flytte inn, og det skal skje ved årsskiftet 2022/2023. Schreuder legger til:

– Det er artig å få være med på å planlegge og bygge det som skal bli hjerte og hjerne for Agder politidistrikt. Samtidig er det en tøff fremdriftsplan for oss – vi skal ha 15 000 kvadratmeter klare til dem, og dette er ikke standard kontorbygg.

20 prosent av arealet skal romme spesialfunksjoner, som AMK-sentralen og annen beslektet virksomhet. Det er 1000 sider med spesifikasjoner som skal oppfylles.

– Det er, så vidt meg bekjent, første gang vi i Bane NOR Eiendom bygger for politiet. Jeg håper likevel at vi gjennom dette prosjektet kan bli en langvarig partner for politiet og deres fellestjenester.

Smilende mann med briller

Prosjektdirektør Nicolay Schreuder

Arbeidsplasser og mobilitet

– Bane NOR Eiendom investerer rundt 750 millioner kroner i disse tre byggene, og du beskriver det som et komplisert prosjekt – hvilke andre faktorer gjør det utfordrende?

– Statens vegvesen skal legge om E18 og den store motorveibrua – og riggområdet deres grenser til tomta vår. Videre skal Vestre Strandgate, som vi også grenser til, gjøres om til kollektivakse med bussvei. Nye fortau skal bygges og all infrastruktur legges om. Dermed kommer det til å være mye aktivitet og trafikk samtidig og rundt vår egen byggevirksomhet, sier prosjektdirektøren. Han understreker videre:

– Vi vil veldig gjerne gjøre ting skikkelig fra dag én, og Quadrum er vårt bidrag til Kristiansands visjon om å ha et aktivt byliv hele året. Vi legger her til rette for kompetansetunge arbeidsplasser i sentrum, vi vil bygge et hotell som bidrar til liv gjennom døgnet – og det samme gjør politiet med sin døgnkontinuerlige drift.

Oppi alt dette er det viktig å lage attraktive uteområder, det det er trygt å bevege seg og hyggelig å være.

– For oss, som driver med by- og stedsutvikling, er det å fullføre Quadrum en del av samfunnsoppdraget vårt. I tillegg er vi en del av samferdselsfamilien, og vi jobber med forskjellige mobilitets- og delingsløsninger – som delebiler og delesykler. Det er også en måte å modernisere Kristiansands byliv på.

Quo vadis, Quadrum?

– Quadrum er prosjektert med fem bygg, nå er dere i gang med de tre første. Hva skjer med det gjenstående?

– Vi håper selvfølgelig å kunne realisere disse også etter hvert – enten det er offentlige eller private aktører som trenger lokaler. Agder fylkeskommune vurderer å etablere et eget fylkeshus – vi melder oss gjerne på i den konkurransen.

– Ellers er jo dette en gulltomt, med nærhet til både sjø og sentrum, så vi mener vi har mye å tilby her. Men nå først skal vi konsentrere oss om bygg A, B og E – når de står ferdig har vi opparbeidet hele 2/3 av tomtas grunnflate. Så det er mer enn nok å holde på med fremover, påpeker Schreuder.

– Tomta er trekantformet, men navnet Quadrum betyr firkant. Hva ligger bak navnevalget – et ønske om å tilføre en fjerde dimensjon til området?

– Det er en god tolkning, men i utgangspunktet spiller navnet på ordene Kvadraturen, Kristiansand og byens opphavsmann Christian IV. Det var han som la grunnlaget for gatestrukturen i byen – og byens navn.

– Bane NOR Eiendom har for vane å selge næringsbyggene sine når de er ferdig utviklet. Vil det skje på Quadrum også?

– Vi har faktisk diskutert det litt, men ikke landet på noen konklusjon ennå. Tiden får vise hva vi lander på. Det kunne jo vært gøy å beholde disse byggene, avrunder prosjektdirektør Nicolay Schreuder.


Skrevet av

  • Ruth Astrid Sæter, Sæter Media

Publisert: 9. november 2022 klokken 15:01

Oppdatert: 23. juni 2023 klokken 15:01