Kjøpte ut fylkeskommunen

Vi har kjøpt Trøndelag fylkeskommunes andel i nye Trondheim Stasjonssenter AS.

  • Nord/midt
  • Knutepunktutvikling
Illustrasjon av nye Trondheim Stasjonssenter fra gateplan

Illustrasjon av nye Trondheim Stasjonssenter fra gateplan ILLUSTRASJON: Arkitema

Bane NOR Eiendom eier nå 100% av aksjene i selskapet, som skal utvikle Norges mest moderne knutepunkt. Trøndelag fylkeskommune hadde en eierandel på 50 %, men etter at fylkeskommunen besluttet å selge eier Bane NOR Eiendom nå hele selskapet.

Kontrakt til Veidekke

Kontrakt for bygging på 722 millioner kroner er signert med Veidekke, som skal bygge det nye terminalbygget på Trondheim Sentralstasjon samt kontor- og servicearealer.

Ambisiøst og grønt byutviklingsprosjekt

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle, gå og ta kollektivt, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.  

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim med Bane NOR Eiendom som eneste eier.