Knutepunktkonferansen 2024: Bygg på grått, ikke grønt!

Som en del av Business Arena inviterer Bane NOR Eiendom til Knutepunktkonferansen 2024 med tema naturvern og eiendomsutvikling.

Publisert: 9. april 2024 klokken 14:26

Dame som sykler, sett bakfra

I år som i fjor arrangerer vi Knutepunktkonferansen i samarbeid med Business Arena. Foto: Nikolas Gogstad, Bane NOR

Meld deg på her: Knutepunktkonferansen 2024: Bygg på grått, ikke grønt!

Ikke ødelegg Norge

Tidligere i år kunne vi lese på NRK at det er gjort 44.000 inngrep i naturen i løpet av de siste fem årene. Til sammen ofrer vi minst 79 kvadratmeter med verdifull jord, i minuttet, som er hjem til tusenvis av arter.  

Vi har forpliktet oss til å kutte klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Det er en målsetting vi ikke er i nærheten av. For å oppnå noe som monner må vi iverksette effektive tiltak, ikke bare snakke om dem som fremtidige muligheter. Her er kommunepolitikernes valg viktige.

I Bane NOR Eiendom tror vi fortetting på knutepunkt og utvikling på tomter som allerede er asfaltert, gruslagt eller bygget er en del av løsningen hvis vi skal ha en klode hvor vi og de neste generasjonene etter oss kan leve godt. Og ikke minst hvis vi skal nå målene i Parisavtalen.

Det er fullt mulig å bygge i Norge uten å ødelegge natur. Gode eksempler på dette er byene Trondheim og Drammen, men også mindre steder som Vikersund. 

Årets knutepunktkonferanse

30. mai 2024 inviterer vi til konferanse på The Hub i Oslo. Det blir et spennende og fullspekket program.

Meld deg på her: Knutepunktkonferansen 2024: Bygg på grått, ikke grønt!

Vi snakker om fordelene med fortetting, hvor det er hensiktsmessig å fortette og hvordan, og vi diskuterer andre gode løsninger for god utvikling i byer og tettsteder. Hvordan kan vi for eksempel legge til rette for gode byrom som ivaretar arts- og biomangfoldet i sentrum og på knutepunkt?  

Program er under utarbeidelse - saken oppdateres fortløpende. Inntil videre kan du lese om foredragsholderne og hva de skal snakke om:

Jon-Erik Lunøe

Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Jon-Erik Lunøe, snakker om miljøeffektene av fortetting. I tillegg forteller han om viktigheten av å bygge riktig og på riktig sted; Å bygge riktig er viktig. Å bygge på riktig sted er enda viktigere.

Anne Linn Kumano-Ensby

Anne Linn Kumano-Ensby, prosjektleder i NRK, kommer.

NRK-artikkelen Norge i rødt, hvitt og grått har sammen med TV-serien Oppsynsmannen skapt stort engasjement rundt hvor mye natur som bygges ned i Norge. Ved hjelp av kunstig intelligens fant journalistene 44.000 små og store inngrep i naturen, og mange av de største inngrepene har skjedd i forbindelse med nye veier og toglinjer.

Kumano-Ensby forteller om funnene, og retter fokus på de store samferdselsprosjektene som dominerer topplista over de største inngrepene. I tillegg snakker hun om gevinstene av å bygge på grå arealer og gjenbruke traseer.

Truls Gulowsen

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen holder innlegg. Han snakker om arealnøytralitet som verktøy og ramme i arealplanlegging når vi skal oppfylle naturavtalen.

Torgeir Isdahl og Eric Ombler

Eksperter på natur og biomangfold, Torgeir Isdahl og Eric Ombler, fra Norconsult snakker om bevaring av biomangfold i byer og tettsteder. 

Natur i byen: hvordan og hvorfor? Tilrettelegging for natur i tettbygde strøk er viktig og noe vi må bli bedre på. Klarer man ved hjelp av alle byens byggeklosser å lage et miljø hvor både mennesker, dyr og planter kan trives? Hvordan kan vi bygge og legge til rette for gode byrom som ikke ødelegger biomangfold i sentrumsområder? Hva kan vi gjøre for å gi tilbake til naturen når vi bygger?

tog som kjører gjennom grønn skog og inn mot by/bebyggelse

Ikke ødelegg Norge - bygg på grått, ikke grønt! Foto: Nikolas Gogstad

Programmet munner ut i en panelsamtale. Panelsamtalen ledes av Gunn Cecilie Ringdal. I panelet møtes Jon-Erik Lunøe, Torgeir Isdahl, Truls Gulowsen og Kjartan Berland. Kjartan Berland er ordfører i Lillestrøm kommune.

Vi diskuterer blant annet følgende problemstillinger:

  • Hvordan kan vi stanse nedbyggingen av norsk natur? Hva er løsningen(e)?
  • Mer bygging skaper arbeidsplasser og tilflytting til kommunene. I noen kommuner er snart menneskene mest utrydningstruet. Hvordan skal man da velge? Burde regulering være opp til kommunene?
  • Hvordan kan vi fortsette å bygge boliger og arbeidsplasser i Norge uten at utbyggingen er i strid med å nå klimamålene?
  • Kan vi bygge, og likevel nå målene om å kutte klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivå innen 2030?

Knutepunktkonferansen X Business Arena

Knutepunktkonferansen er i år en del av Business arena. I tillegg til innlegg under knutepunktkonferansen, blir det interessante innlegg om multietnisitet, integrering, eldrebølge og oppvekst, samt caser fra fremoverlente kommuner.

Dagen rundes av med det vi kaller "Samarbied privat offentlig". Caser der samarbeid mellom private utviklere og offentlig myndighet har gitt resultater for folk, næringsliv og samfunn løftes fram.

Du kan lese mer om programmet for hele dagen her.(├ąpnes i ny fane)

Har du deltatt på knutepunktkonferansen tidligere?

Tidligere deltakere kan benytte koden "Knutepunkt" ved bestilling av billett, og få en reduksjon i pris. 

Sikre deg billett til årets høydepunkt nå! 

Meld deg på her: Knutepunktkonferansen 2024: Bygg på grått, ikke grønt!


Publisert: 9. april 2024 klokken 14:26