Kontrakt signert for byggingen av nye Trondheim S

Veidekke har fått oppdraget å bygge det nye terminalbygget på Trondheim Sentralstasjon samt kontor- og servicearealer. Kontrakten på 722 millioner er vår største totalentreprise til nå.

  • Nord/midt
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 19. juni 2023 klokken 10:49

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

To menn signerer kontrakt

Direktør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag (t.v.) og prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom signerer kontrakt for bygging av nye Trondheim S. Foto: Trond Eliassen

– Trondheim S blir et moderne kollektivknutepunkt for tog og buss som legger til rette for at flere kan sykle, gå og ta kollektivt, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.  

Prosjektet har vært under planlegging i to år. Byggestart ble vedtatt rett før jul og nå går startskuddet for et ambisiøst, grønt byutviklingsprosjekt i Trondheim.  

Grønn byutvikling

Byggene blir sertifisert etter miljøstandarden BREEAM NOR Excellent. Vi skal sammen med Veidekke ha en smidig og fleksibel samarbeidsmodell hvor vi kan jobbe sømløst sammen for å optimalisere prosjektet gjennom alle fasene. Designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftmål. Prosjektet vil bidra til reduserte klimautslipp og oppnåelse av nullvekstmålet i tråd med den inngåtte byvekstavtalen.  

– Sammen med Veidekke har vi utviklet et prosjekt som vi er stolte av, forteller prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom. – Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, fordi togtrafikken skal gå som normalt og de reisende ikke skal hindres under byggefasen. Vi er svært fornøyde med bistanden og kompetansen som Veidekke har bidratt med fram til nå, og vi ser fram til å gjennomføre prosjektet sammen med dem, fortsetter Hognestad.  

Binder sammen byen og havnen

Det nye bygget blir på 17.500 kvadratmeter fordelt på 4.500 m2 terminalfunksjoner knyttet til kollektivtrafikk og 13.000 m2 nye kontorer for utleie. I tillegg omfatter prosjektet om lag 2.400 m2 nye utearealer på nivå med Sjøgangen. Bygget går over jernbanesporene og blir et utsiktspunkt som binder sammen byen og havnen.  

- Vi takker Bane NOR Eiendom så mye for dette spennende oppdraget. Sammen med byggherre, rådgivere og underentreprenører har vi gjennomført en meget god utviklingsfase som sikrer et knallbra bygg og ditto byggeprosess. Nå gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier regiondirektør Torgeir Wiig i Veidekke Bygg Trøndelag. 

Norges mest moderne kollektivknutepunkt

Terminalbygget skal etter planen stå ferdig i 2025. På sikt skal det også bygges boliger, slik at flere kan jobbe og bo i sentrum. Det blir også et større tilbud av parkering, handel og service. Nye Gryta P-kjeller ferdigstilles senhøsten 2022 og flytter 200 parkeringsplasser fra gateplan ned under bakken. Samtidig blir nytt gate- og trafikkmønster fra Jernbanebrua til Brattørbrua etablert i tråd med vedtatt reguleringsplan, og vil gjennomføres med bidrag fra Miljøpakken. Gatene fornyes med nye sykkelveger, kollektivfelt og holdeplasser. 

–Dette blir Norges mest moderne kollektivknutepunkt med tilhørende servicefunksjoner, attraktive kontorlokaler og byens beste kollektivtilbud, sier Hognestad.  

Illustrasjon av nye Trondheim S fra gateplan

Illustrasjon av nye Trondheim S fra gateplan ILLUSTRASJON: Arkitema


Publisert: 19. juni 2023 klokken 10:49

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19