Mer enn bare en stasjon

En god togreise starter allerede når du setter foten på stasjonen. Derfor jobber Bane NOR Eiendom kontinuerlig med å skape levende stasjoner. Hva som skal til, varierer fra sted til sted.

  • Stasjon

Publisert: 10. august 2023 klokken 11:48

mann sitter avslappet i en stol

Målet er å fylle stasjonene med noe som kan fylle ventetiden, forteller direktør for Stasjoner, Knut Øyvind Ruud Johansen. Foto: Nikolas Gogstad

– Selv fem minutter på stasjonen oppleves som ventetid, og da er det viktig med et godt tilbud som kan fylle den, forteller Knut Øivind Ruud Johansen, direktør for Stasjoner. 

– Det handler om opplevd reisetid – for at den totale opplevelsen av reisen skal være god, gjelder det å ha levende stasjoner med gode tilbud for de reisende. Bane NOR Eiendoms 314 stasjoner huser en god blanding av kjeder og frittstående leietakere. Det legges mye ressurser i å finne riktig leietaker, og ut fra størrelse, utseende og plassering på byggene tas avgjørelsen om hva som skal få plass. Der de store knutepunktene ofte huser kiosker, kan de mindre gi rom til lokale aktører. Men målet er likevel det samme: å gjøre stasjonene til et levende sted, som kan gi en god start på reisen.

– Utgangspunktet er å finne noen som bygger oppunder reisevirksomheten. Noen som kan tilby tjenester de togreisende trenger, som kaffe, noe å spise, kanskje en bok, forteller Johansen. 

By og land

Bane NOR Eiendoms stasjoner ligger spredt og i ulikt landskap, alt fra de største byene til små steder med liten befolkning. Derfor er også svaret på hva som passer på stasjonen, variert. – Noen steder har det verdi å ha et gjenkjennbart konsept, mens på mindre steder vil lokalmiljøet støtte mer oppunder en driver de kjenner. Da får stasjonen et mer personlig utrykk, som jeg tror mange lokale liker. 

I praksis kreves det ulike ressurser ut ifra hvem som flytter inn, forteller han. Mange store kjeder har allerede et ferdig konsept, vet hvordan de vil ha det og har et system for flyttingen. – Jo større de er, jo større ansvar tar de selv. På de mindre er vi ofte mer med i prosessen, og gjør en større investering for å få det i gang. 

Og på spørsmålet om det ikke hadde vært lettere om man bare hadde hatt en kjent kiosk overalt, er svart klart og tydelig: nei. – Går du inn på et kjøpesenter, forventer du kjedebutikker, men går du i gågata, forventer du mindre enkeltstående butikker. 

Stasjonen skal også passe inn og fylle et behov, og på den måten bli en del av omgivelsene, sier han. 

Verneverdig

Av de mange stasjonene rundt om i landet, er godt over halvparten av dem verne verdige bygg. Et eksempel er stasjonen i Halden, som er fredet utvendig, og delvis fredet innvendig. Det setter føringer for eventuelle endringer, men gjør det også spesielt viktig å velge riktig leietaker.

– På verneverdige stasjoner er det ofte veldig naturlig å ha en driver med lokal tilknytning, som kan bli en naturlig del av samfunnet. Ved å fremheve det gamle, som står i sitt miljø og er kjent i lokalmiljøet, får du sjelen som var i stasjonen opprinnelig, forteller Johansen. 

Og det som har funnet veien inn i Halden stasjon, har blitt nettopp det: et møtested både for de reisende, og for hele Haldens befolkning. Her har nemlig Kirkens Bymisjon startet kafé. – Kirkens Bymisjon sier at målet er å være Norges koseligste togstasjon. Slik bruk er det beste vern, forteller Markus Steinbakk, eiendomssjef Stasjoner. 

I kjent bymisjonen-stil er de som jobber i kaféen frivillige og folk på arbeidstrening. De serverer gratis mat og kaffe, som finansieres gjennom gaver og varer fra andre lokale aktører, som overskuddsmat fra matbutikkene rundt. Vegg i vegg med kaféen ligger også et vernet venterom, som har blitt en naturlig del av atmosfæren. – Dette er et godt eksempel på fin sambruk mellom aktivitet og venterom. 

Stasjonen fyller mange roller, og er til for folk som vil møtes eller gjøre lekser, og for reisende som kan ta en kaffe og spise litt i koselige omgivelser. 

Nytt venteromkonsept

Venterom er et stikkord for hva som opptar Bane NOR Eiendom for tiden. Et av konseptene som rulles ut på de store stasjonene i disse dager, er nemlig nye moderne venterom. Her skal rekkene med metallstoler byttes ut med fasiliteter mer tilrettelagt for de reisendes behov. – Målet er å skape en ventesone som er moderne og vennlig, som gir flere av de praktiske mulighetene folk trenger på reise. 

I tillegg til behagelige materialer og farger, er det også lademuligheter og bordløsninger der folk kan jobbe, forteller Johansen. Oslo S var først ut, deretter Stavanger, Bryne, Drammen, Tønsberg og Røros like etter, og flere stasjoner venter. 

stort venterom med nye møbler og stor glassfasade ut

Drammen stasjon fikk pusset opp venterommet i 2022. Foto: Bane NOR Eiendom

– I Drammen fremstår hele stasjonen på en annen måte etter oppussingen. Når utseende og fasiliteter virker innbydende og praktiske, føler du deg velkommen til å sette deg ned og vente. 

nyoppusset venterom med nye møbler

Røros stasjon fikk venterommet pusset opp i 2023. Foto: Bane NOR Eiendom

– Hvorfor er det viktig å gjøre stasjonene levende?
– Både venterom og tilbud skal bygge oppunder reiseopplevelsen for dem som reiser med tog, og sikre at den er hyggelig fra A til Å. Og i tillegg er målet at man skal føle seg velkommen på stasjonen, og ofte skal den også være noe mer enn en stasjon. Johansen trekker frem Oslo S som et godt eksempel. 

– Her er det mange som også oppholder seg utenom reisen, fordi det er folk og liv der. Den er en del av byen, og folk bruker den også uten å reise med tog. Særlig på mindre steder er det viktig å tenke på – der kan en stasjon være et viktig bidrag til lokalmiljøet.


Publisert: 10. august 2023 klokken 11:48