Nytt kultur- og teknologisentrum i Halden

Sammen med Kynningsrud Eiendom AS og eCapital Eiendom tar vi et nytt skritt mot å forvandle stasjonsområdet til et kultur- og teknologisentrum for hele Haldens befolkning. Her planlegges konserthus, laboratorier, kontor, utdanning, restaurant og attraktive møtesteder.

  • Øst
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 19. juni 2023 klokken 11:42

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Oversiktsbilde over fremtidens Halden stasjonsområde

Oversiktsbilde over fremtidens Halden stasjonsområde Foto: ILLUSTRASJON: a-lab

Vi har signert en samarbeidsavtale med Kynningsrud Eiendom og eCapital Eiendom om utviklingen av et kultur- og teknologisentrum i Halden. Sammen skal vi jobbe for å få området rundt Halden stasjon til å bli et sted der teknologi og kultur møtes. Vi ser for seg at det kommer kulturtorg og konserthus ved siden av lab og kontorareal for teknologiselskap og utdanning.

- Prosjektet kan bli en del av Haldens svar til Oslo Science City, med kultur, mange arbeidsplasser, restauranter og andre møtesteder; som en del av en ny bydel med svømmehall, parkområder og bystrand rett ved togstasjonen, sier Niall Ó Muiré i Bane NOR Eiendom.

Illustrasjon av kulturhuset fra gateplan

Illustrasjon av kulturhuset ILLUSTRASJON: a-lab

Stasjonsområdet i Halden forvandles til kultur- og teknologisentrum

Stasjonsområdet i Halden forvandles til kultur- og teknologisentrum ILLUSTRASJON: a-lab

Alle skal få komme med innspill

Mulighetsstudiet som Halden kommune og vi presenterte i fjor viser flere forskjellige løsninger. «Kultur- og teknologisentrum»-prosjektet skal dette året få flere innspill fra næringslivet, utdanningsinstitusjoner, kommunen, kulturliv og innbyggerne på hva som vil fungere best for dem og for byen.

Tegningene og illustrasjonene som vi har sett så langt vise seg å være veldig annerledes enn det som til slutt blir virkeligheten, men prosjekteierne har høye ambisjoner om kvalitet og bærekraft.

- Det begynte med et ønske om konserthus i Halden, men ved å samarbeide kan vi få til å løfte hele området med en mer helhetlig utvikling, sier Harald Kynningsrud.

Illustrasjon av Halen kultur- og teknologiklynge

Illustrasjon av Halen kultur- og teknologiklynge ILLUSTRASJON_ a-lab

Mulig byggestart i 2024

Politikerne vil etter planen behandle et første utkast til områdeplan i midten av 2023. Vedtar de planene etter en høring, kan byggestart være allerede i 2024, og Halden kan få sitt eget teknologi- og kultursentrum sentralt ved togstasjonen.

-Vi snakker allerede nå med potensielle leietaker som er meget interessert i å etablere seg i dette området – for innovative teknologibedrifter representerer dette unike muligheter, forteller Knut Johansen i eCapital Eiendom.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Bane NOR Eiendom AS og Kultur og Teknologisentrum AS (som eies i felleskap av Kynningsrud Eiendom AS og eCapital Eiendom AS). Daglig Leder er Hilde Nomell Kynningsrud.

Kynningsrudkonsernet

Kynningsrudkonsernet er etablert i Norge og Sverige som en solid aktør innenfor mobilkraner, bygg og eiendom. Konsernet har hovedkontor i Halden og omsetter for over en milliard med ca. 400 medarbeidere. Daglig leder i Kynningsrud Eiendom AS er Hilde Nomell Kynningsrud.

ECapital Eiendom AS

ECapital Eiendom AS har i en årrekke vært involvert i oppbyggingen av den teknologiorienterte delen av næringslivet i Halden, og har eier- og styreposisjoner i flere bedrifter som kan være aktuelle fremtidige leietagere på Utviklingsområdet. Daglig leder er Knut H. H. Johansen.


Publisert: 19. juni 2023 klokken 11:42

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19