Nytt rådhus ved Holmestrand stasjon

Administrasjonen i Holmestrand kommune har vært spredt, men nå skal endelig 260 ansatte samles i ett bygg. De skal leie lokaler i et nytt bygg fra Bane NOR, som Veidekke skal bygge.

Publisert: 2. februar 2024 klokken 12:40

Illustrasjon av det nye rådhuset i Holmestrand kommune

Veidekke skal bygge nytt rådhus i Holmestrand for Bane NOR Eiendom. Foto: Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom og Veidekke signerer nå kontrakt for å skaffe en bedre arbeidshverdag for ansatte i Holmestrand kommune. Når prosjektet står ferdig, vil hele administrasjonen bli samlet under samme tak. Moderne og tilpassede lokaler for de ulike avdelingene skal gjøre det lettere å samarbeide godt og effektivt.

Smia blir del av rådhuset

Rådhuset blir liggende sentralt mellom by og knutepunktet med togstasjon, og gjør klart for en større utvikling av området på sikt. Et sentralt element i prosjektet er den gamle Smia som nå står litt alene på en parkeringsplass. Gjennom utviklingen av et nytt bygg vil Smia bli del av det nye rådhuset.

Første fase er tett samarbeid med leietaker for å sørge for at lokalene blir i tråd med kommunens ønsker. Samtidig forklarer Tom Roger Rystad i Bane NOR Eiendom at det skal være lett å forandre på innvendige planløsninger, dersom det skulle vise seg å bli endret behov i de ulike avdelingene i fremtiden.

Gjenbruk og lett å forandre

-Vi er opptatt av miljøvennlige og bærekraftige løsninger i bygget, som gjør legger til rette for god utnyttelse av plass, gode og smarte energiløsninger, men også fokus på gjenbruk slik at lite som må kastes og byttes ut hvis antall mennesker i hver avdeling blir annerledes om noen få år, sier Tom Roger Rystad i Bane NOR Eiendom.

Bygget er utviklet som et BREEAM Very Good, med energiklasse A. Det totale areal er 5 820 BTA.

Bygget er planlagt over fire etasjer og får en flott kantine i plan 1. Den vil også kunne brukes som en utadrettet virksomhet, for eksempel en kafe for innbyggerne og besøkende. 

-Vi er veldig fornøyde med å bli valgt og ser virkelig frem til å komme i gang med en byggeprosess som skal gi både kommunen, men også innbyggere og besøkende, et bedre tilbud, sier Lars Hjertås i Veidekke.

Planlagt byggestart blir mest sannsynlig til sommeren.


Publisert: 2. februar 2024 klokken 12:40