Nytt verksted på Støren gir topp togstell

Onsdag 24. august 2022 åpnet det topp moderne verkstedet med nye parkeringsspor. Det nye anlegget er viktig for den store jernbanesatsingen i Trøndelag.

 • Nord/midt
 • Verksted

Publisert: 25. august 2022 klokken 13:00

Oppdatert: 19. juli 2023 klokken 11:54

To menn og en dame som smiler og ser i kamera.

Ved åpningsmarkeringen fikk konsernsjef Monica Lingegård i SJ overrakt en gylden skiftenøkkel av prosjektdirektør Trond Gunnar Rusten (t.v.) og konserndirektør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom. Den svenske toppsjefen var svært tilfreds med samarbeidet. Foto: Dag Svinsås.

Verkstedet kan gjøre vedlikehold av alle typer persontog som trafikkerer trønderske spor, og det er spesielt innrettet mot de nye Flirt-togene som kan gå både på strøm og diesel.

De nye Flirt-togene er mye lengre enn de gamle, og verkstedet er tilrettelagt for å vedlikeholde hele togsett. I tillegg er det nye spor der settene kan parkeres når de ikke er i bruk. For både verksted og parkering er plasseringen på Støren ideell for å betjene lokaltogpendelen på Trønderbanen, og her møtes også Rørosbanen og Dovrebanen.

– Stadig flere reiser med tog, og vi ønsker at enda flere skal velge jernbanen i fremtiden. De nye anleggene på Støren er en del av den store jernbanesatsingen i Midt-Norge, hvor flere store prosjekter skal bidra til et bedre, raskere og mer klimavennlig togtilbud for både person- og godstransport, sa konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR under åpningen.

Spesialtilpasset for hybride tog

Støren blir togverksted nr. 13 som eies av Bane NOR Eiendom og leies ut på kommersielle vilkår til togselskapene. På Støren er det SJ Norge som blir leietaker og som engasjerer verkstedoperatør.

– Det nye anlegget på Støren er spesialtilpasset for våre hybride tog som er dobbelt så lange som de gamle, og vi gleder oss til å ta det i bruk, fortalte Rikke Lind, administrerende direktør i SJ Norge.

Hun roser samarbeidet med Bane NOR og mener SJ har fått akkurat det de ønsket seg.

– Nå blir det raskere å parkere, rengjøre og vedlikeholde togene – og dermed et bedre tilbud til alle som velger å reise klimasmart med SJs tog, sa Lind.

Verkstedet et utstyrt med avanserte systemer for blant annet å løfte togene. Et tjuetalls laserstyrte, skinnegående jekker posisjonerer seg i tråd med hvilken togtype som skal løftes, og inntil 280 tonn med tog kan heves 1,7 meter over bakken i løpet av et par minutter. Da er feilmarginen en skjevhet på maksimalt to millimeter.  

Alle typer ordinært vedlikehold og normale reparasjoner av persontogmateriell kan utføres på verkstedet, unntatt større karosseriarbeid og lakkering. Det er avanserte løsninger for høytrykksspyling, eksosavtrekk, sentralstøvsuger, testspenning og automatisk fylling av olje og fett.

Tidligere ville man gjort mer av vedlikeholdsarbeidet på undersiden av togene, men på de nye settene ligger mye utstyr som f.eks. kompressorer og filter, på taket. Det gir større driftssikkerhet, samtidig som det kreves fysisk høyere verksteder.

Samarbeid

– Vi har verksteder i hele Norge, men er ekstra stolte av dette. Ikke bare fordi det er nytt og flott, men også fordi vi har hatt et så godt samarbeid med SJ gjennom hele prosessen fram til ferdig verksted, fortalte konserndirektør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom.

I sin takk inkluderer Lunøe også andre gode krefter som har bidratt til samarbeidet om anleggene på Støren: Resten av jernbanefamilien og enheter Bane NOR, entreprenører, kommunen og naboene.  

Bane NOR Utbygging har vært byggherre for parkeringsområdet med Trym Anlegg AS som totalentreprenør, mens verkstedet er bygget i regi av Bane NOR Eiendom med AF-Gruppen som hovedentreprenør. Kostnaden for verkstedet er ca. 650 millioner kroner, for parkeringsområdet ca. 270 millioner.

Fakta Støren verksted:

 • Verkstedet er 140 meter langt og cirka 16 meter høyt
 • Anlegget totalt blir på 7500 kvadratmeter
 • Kan vedlikeholde alle togtyper i trafikkpakke 2
 • 140 meter lang kulvert for kabler, rør og tekniske installasjoner under hele byggets lengde
 • Tre spor inn i bygget – to spor til verkstedet og ett til vaskehallen
 • Omfatter også administrasjonsbygg, teknisk bygg og lager
 • Entreprenør: AF Gruppen AS
 • Byggherre: Bane NOR Eiendom AS
 • Leietaker: SJ Norge
 • Ferdigstilt: 3. kvartal 2022

Publisert: 25. august 2022 klokken 13:00

Oppdatert: 19. juli 2023 klokken 11:54