Park og hotell ved Oslo S

Da vi foreslo å bygge på det som i dag blir brukt som parkeringsplasser for buss, ble det stort engasjement. Nå forandrer vi reguleringsplanforslaget i Schweigaards gate 41-51.

  • Oslo og omegn
  • Hotell
  • Næring
  • Knutepunktutvikling
Arkitekttegning av hotell og park.

Slik kan det bli seende ut om det nye forslaget blir godkjent.

Plan- og Bygningsetaten (PBE) fremmet et alternativt forslag: park. Bydel Gamle Oslo ville gjerne ha park, men var bekymret for at kommunen ved å kjøpe tomten og lage park, gikk glipp av inntekter til flomsikringstiltak og opprustning av Schweigaards gate. 

Begge forslagene ble lagt ut på høring og innspillene haglet inn. Mange ønsket seg park, mens noen ønsket nytt bygg på tomta. Bane NOR Eiendom kommer nå med et helt nytt forslag basert på innspillene.  

Nytt forslag

Bane NOR Eiendoms nye forslag er halvparten park og halvparten bygg, med parken nærmest den eldre bebyggelsen mot øst. Dermed kan nabolaget få en etterlengtet park som kan gi økt trivsel og trygghet i området. Parken kan komme samtidig som bygget. Det kan samtidig bli gjort klart for en fremtidig åpning av Hovinbekken fra Klosterenga og videre nedover Schweigaards gate gjennom parken. 

Det nye bygget kan bli kontor eller hotell, og Bane NOR Eiendom foreslår å plassere det nærmest den nye bebyggelsen mot vest for å passe best inn. De mener at hotell vil være den beste løsningen for å få ekstra liv i området og parken store deler av døgnet, og at for eksempel en restaurant eller kafe kan ligge i første etasje vendt mot parken. De ser på om det er mulig å åpne opp gavlen i det eksisterende bygget i nr 51 mot parken, slik at funksjoner i 1. etasjen her kan bidra til mer aktivitet i parken.  Det kan også være aktuelt å legge å legge inn bydelsfunksjoner i nummer 51.  

Plan- og Bygningsetaten har nylig mottatt forslaget og skal diskutere det med Bane NOR Eiendom,  

Grønn lunge med liv

Prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Rune Breivik, sier:  - Dette har vi stor tro på. Vårt mål er å gjøre det enklere for flere å ta tog. Denne tomta er i gangavstand til Oslo S, så er godt egnet for kontorer eller hotell. Samtidig ser vi at en park her vil bidra til en grønn lunge i nabolaget og at den sikrer en fremtidig mulighet for åpning av Hovinbekken. Ved å kombinere utvikling og park på tomten tenker vi at prosjektet også bidra til utadrettede funksjoner mot parken, som igjen bidrar til en tryggere park. Nå er vi spente på hva Plan- og bygningsetaten og naboene tenker om forslaget og om vi kan jobbe videre med forslaget.