Skaper nytt liv i Kristiansand

Hvordan kan Kristiansand bli en enda grønnere og mer levende by? Quadrum skal bidra. Det nye kvartalet som reiser seg i sentrum skal bidra til å styrke byen og lokke folk til Kvadraturen.

  • Sør/vest
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 9. mai 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 28. juli 2023 klokken 14:07

Kristiansand jernbanestasjon og byggekraner

Quadrum ligger rett ved jernbanestasjonen i Kristiansand. Foto: Kjell Inge Søreide

– Dette blir porten inn fra syd. De som kommer syklende eller kjørende med buss derfra skal oppleve Quadrum som et hyg­gelig stoppested. Her skal det være mulig å henge litt og la ungene leke før man går inn til sentrum, forteller prosjektdirektør Nicolay Schreuder i Bane NOR Eiendom.

Han snakker om det nye kvartalet som er under bygging på tomta ved jernbane­stasjonen i Kristiansand. Det lå ikke stort her før, kun en parkeringsplass og noen lagerskur. Nå snur bilistene seg mens de kjører langs E 18. Det moderne bygget i stål og glass preger området. Det første bygget, av i alt fem, sto klart på tampen av 2021.

– Quadrum­prosjektets viktigste opp­gave er å skape et aktivt byliv ved stasjonen og kollektivknutepunktet i byen, som også omfatter havna og bussholdeplassen. Vi vil flytte arbeidsplasser og besøksintensive virksomheter til byens sentrale punkt, forklarer Nicolay Schreuder.

Å bygge et nytt kvartal i en gammel by tar litt tid. Fra planleggingen starter til bygget står ferdig, tar det gjerne mellom 10 og 20 år. Slik har det også vært med Quadrum. Reguleringsplanen var godkjent i 2013 med formål om hotell og næring.

Det første av de fem byggene ble påbegynt i 2020 og står nå ferdig. Det neste som bygges skal huse byens politikammer. Når hele Quadrum står klart, vil det romme opp mot 2000 arbeids­plasser. Mellom byggene skal det være plass til å ta en pause på en benk i sola, ta en matbit på en cafe eller hente noe godt fra Quadrums egen foodtruck.

– Vi skal få til en kvalitet som gjør det like stas å jobbe her, som å gå her en lørdag formiddag, fordi de har byens beste kaffe, eller fordi ungene synes det er kult å skate her. Det er det oppdraget vi har. Vi skal få til en møteplass med gjennomtenkte kvaliteter og aktiviteter, et sted med puls til ulike tider av døgnet. Og at dette prosjektet vil påvirke reisemønsteret i regionen, er det ingen tvil om, sier Schreuder.

Bygger miljøvennlige knutepunkt

Områdene rundt jernbanestasjonene i Norges byer var i mange år litt tilfeldig utnyttet. Mye plass har dermed stått ledig i de mest sentrale delene av byene. Dette er Bane NOR Eiendom nå i ferd med å snu. Målet er å utvikle miljøvennlige knutepunkt i byene, områder man lett reiser til med kollektivtrafikk.

– Jernbanen ligger ofte sentralt i byen. Og da mener vi at det er vår plikt å legge til rette for arbeidsplasser eller hoteller her, som du kan komme til med kollektivtransport. Vi tror at vi kan tilføre byene noe ved å utvikle disse områdene, sier Morten Austestad som er direktør Utvikling i Bane NOR Eiendom.

I Drammen, Trondheim, Bergen og Oslo har selskapet de siste årene utviklet tomtene rundt jernbanestasjonene til grønne knute­punkt gjennom nybygg av hoteller, boliger og kontorlokaler. Flere av områdene er sam­tidig blitt bedre tilrettelagt for fotgjengere og syklister.

Med Quadrum er det nå Kristian­sands tur til å få en vitamininnsprøytning midt i sentrum. I mange år er nemlig både handel og arbeidsplasser gradvis blitt flyttet til industriområder utenfor bykjernen.

Direk­tør for by­ og stedsutvikling i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, er glad for at det endelig skjer mer i sentrum.

– Det er veldig på tide at Quadrum kommer nå. Det har vært en historie som har vart i 25 år siden vi begynte å tenke på dette. Og det ser veldig bra ut, det som nå er kommet opp, sier Evensen.

Avdøde Kjell Nupen, som var Kristian­sands velkjente og kjære kunstner, var med på å utforme planene om de prismeformede byggene som vil utgjøre Quadrum. De vil rage høyt, men likevel to meter lavere enn spiret på den ærverdige domkirken i byen.

Trekker folk til sentrum

– Dette betyr mye for byen. Vi ønsker at mange skal besøke byen vår og at 15 000 personer skal bo i sentrum. Da er arbeids­plasser viktig, for hvis du skal ha et «fullsortiments» sentrum der også handel skal leve, så er prosjekter som Quadrum viktig. Dette er et slags forbilde når det gjelder lokalisering av arbeidsplasser på et knutepunkt, sier Evensen.

Han tror flere arbeidstakere vil sette pris på kort og miljøvennlig reisevei til jobb.

– Dette er i tråd med god byplanlegging. Nye arbeidstakere foretrekker å være i bysentrum, og Quadrum stimulerer til det grønne skiftet, sier Evensen.

Leietakere er viktig for å få finansiert nye næringsbygg. Vanligvis gis ikke klarsignal til bygging før minst halvparten av lokalene er leid ut. Risikoen kan ellers bli for stor. Med Quadrum var det annerledes. Kun 15 prosent av arealet var leid ut ved byggestart, men Bane NOR Eiendom tok likevel sjansen på å gå i gang, forklarer Morten Austestad, direktør prosjekter i Bane NOR Eiendom.

– Vi har muskler til å gå i gang, og visjo­ner nok til å si at «Dette blir bra. Vi går i gang med å bygge, selv med lav utleie. Vi kjører på.» Dette er krefter vi har. Det hand­ler om evnen og viljen til å ta risiko i slike prosjekter, sier Austestad.

På kort tid har Bane NOR Eiendom likevel fått leietakerne på plass. Noen måtte se bygget reise seg før de trodde på det.

– Vi ser det som en del av vårt oppdrag å få det til. Hvis vi hadde vært en kortsiktig og opportunistisk eiendomsutvikler, så kunne vi ikke gått i gang med dette. Men når oppdraget vårt er at folk skal trives med knutepunktet, så gjennomfører vi det, forklarer Austestad.

Både han og hans kollega Nicolay Schreuder tror at Quadrum vil bli et av de mest attraktive områdene å drive næring i, i Kristiansand.

–  Vi tilfører verdier til byen. Når vi ser at bygget reiser seg fra grunnen og at folk går inn i dem, og at de smiler når de kommer ut. Det er toppen av lykke. Og det er dette vi ønsker å få til, sier Nicolay Schreuder.


Publisert: 9. mai 2022 klokken 08:00

Oppdatert: 28. juli 2023 klokken 14:07