Spleiselag får fart på byutviklingen i Hamar

Ei ny bru over jernbanesporene åpner opp for utviklingen av strandsonen, og bidrar til å knytte byområdene i Hamar sammen. Sammen med tre andre aktører spleiser vi på finansieringen av brua, som skal erstatte dagens planovergang ved Espern.

  • Øst
  • Knutepunktutvikling

Publisert: 19. juni 2023 klokken 14:14

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19

Signering av avtale. Fem mennesker er samlet i et møterom for kontraktsignering.

Undertegnet avtale om finansiering av den nye brua over til Espern. Fra venstre ordfører Einar Busterud, Anne Marie Aalstad Laakso og Ola Mørkved Rinnan fra Espern Eiendom, prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom og prosjektdirektør Per Vilnes i Bane NOR SF. Foto: Eli J. Haugen

Planen for brua over sporområdet i Hamar er endelig konkretisert i en avtale. Sammen med Hamar kommune, Espern Eiendom og Bane NOR SF skal Bane NOR Eiendom AS finansiere den. Avtalepartene vil gi et anleggsbidrag til prosjektet, som er kostnadsberegnet til 240 millioner kroner. Kommunen skal være byggherre for brua.

Planen er å starte byggingen sommeren 2022, med ferdigstillelse mot slutten av 2023.

Åpner for videre byutvikling

Både Espern Eiendom og Bane NOR Eiendom er klare til å videreføre planene med å skape en ny bydel på Espern og langs strandsonen.

Det planlegges bygging av boliger, forskningspark, hotell, kontor og servering/handel. Samtidig er det store planer for omfattende oppgradering av utearealene både i regi av Hamar kommune og utbyggerne. Til sammen blir dette er godt knutepunkt og et attraktivt byområde.

– Bygging av Espern bru er en forutsetning for at vi kan utvikle våre arealer langs Mjøsa ved Hamar stasjon. Så fort brua står ferdig høsten 2023 vil vi begynne å klargjøre området for utbygging ved at øvrig infrastruktur bygges, forteller prosjektdirektør Per Atle Tufte i Bane NOR Eiendom.

– Det har vært jobbet i flere år med å regulere, prosjektere og ikke minst å skaffe finansiering til prosjektet. I løpet 2024 skal vi begynne å bygge de første av totalt 600-700 boliger. Totalt omfatter planen også ca. 60.000 kvadratmeter med næring, hvor første byggetrinn av den nye Science Park er planlagt å starte opp i 2024, forteller prosjektdirektøren.

En etterlengtet avtale

Allerede for over 20 år siden var de første planene for en bru på plass, og det er derfor en svært etterlengtet avtale som nå er undertegnet. Den nye brua vil erstatte dagens farlige krysning av jernbanen ved Espern og bidra til å knytte byområdene sammen med strandsonen.

I tillegg åpner den opp for store arealer og gir allmennheten bedre tilgang til strandsonen langs Mjøsa. På denne måten legges det nå til rette for at en videre utvikling av Hamar sentrum endelig kan starte opp.

 Illustrasjon av Espern bru over jernbanesporene.

Illustrasjon av Espern bru over jernbanesporene.

I tillegg til en bærekraftig knutepunktsutvikling åpner nye Espern bru også opp for en videre utvikling av jernbaneområdet på Hamar. På området er det planlagt totalt cirka 1.500 boliger, betydelige næringsarealer og 4000 arbeidsplasser fordelt på 250.000 kvadratmeter.


Publisert: 19. juni 2023 klokken 14:14

Oppdatert: 20. juni 2023 klokken 13:19