En variert eiendomsmasse

Våre nærmere 900 eiendommer omfatter mange ulike typer bygg. Jernbanestasjonene utgjør omtrent en tredjedel av porteføljen.

kontorbygg med glass og hvit fasade

Kontorbygget i Schweigaards gate 33 er hovedkontoret til Bane NOR Foto: Bane NOR Eiendom

I porteføljen vår har togstasjonene en sentral rolle. I tillegg eier og forvalter vi  godsterminaler, verksteder, logistikksentre, kontorer, næringslokaler, spisesteder og cafeer, butikker, kjøpesentre, hoteller, sykkelhoteller, skoler, boliger og tekniske bygg. Alle byggene har en nær tilknytning til en togstasjon.

Ved utgangen av 2022 bestod porteføljen vår av 882 bygg fordelt over store deler av landet. Av disse er 311 togstasjoner, 45 verksteder, 49 kontorbygg, 5 hoteller, 213 lagerbygg og 35 lok- og vognstaller. De øvrige byggene har ulike funksjoner knyttet til jernbanen.

Det totale forvaltningsarealet utgjør drøyt 760.000 kvadratmeter.

376 av byggene våre er enten fredet eller vernet.

Bygg vi utvikler og oppfører beholder vi i porteføljen når de er av strategisk betydning for oss. De som ikke er det, selger vi når markedet er modent for å kjøpe det.

ulike bygg med en elv foran

I Drammen har vi oppført og solgt Quality River Station Hotel og kontorbygget DBC som ligger rett ved togstasjonen. Foto: Terje Borud