Rapporter

Her kan du se årsrapporter, prosjektpresentasjoner, årsregnskap og andre rapporter fra Bane NOR Eiendom de siste seks årene.

Rapporter og presentasjoner

Digitale årsrapporter

Her er lenker til Bane NOR Eiendoms årsrapporter for nett: