Vi tar vare på kulturarven

Av de nærmere 900 byggene vi eier, er 376 fredet eller vernet. De fleste er stasjoner.

gammel jernbanestasjon i mur: Hamar stasjon i rødt og hvitt ruver foran en liten park.

Hamar stasjon stod ferdig i 1895. Foto: Sune Eriksen, Bane NOR

Den beste form for vern er bruk av stasjonsbygningene

Bane NOR Eiendom er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er fredet eller vernet. Bruk er den beste form for vern.

Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning.  Vi legger vekt på å forvalte stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

Samarbeid med kulturvernmyndighetene

Alle endringer ut over vanlig vedlikehold i en fredet eller vernet bygning, for eksempel tilpasninger til ny virksomhet, skjer i samarbeid mellom de stedlige kulturvernmyndigheter. Flere vernede og fredede stasjoner har vunnet bygningsvern-priser for oppussing av høy kvalitet.

Av byggene våre er 236 oppført i tiden 1850 - 1900, og i perioden 1900 - 1950 ble 438 av disse oppført. De fleste av disse utgjør hele stasjonsanlegg, ofte bestående av stasjonsbygning, godshus og bolighus. Noen er små stasjonsbygninger på nedlagte togstrekninger, mens andre er staselige bystasjoner som er fredet eller regulert til bevaring.