Over 100 leiligheter solgt i Paradis

Paradis Brygge i Stavanger er starten på en omfattende transformasjon av et nedlagt område. Prosjektet har blitt et attraktivt boligområde med fjorden som nærmeste nabo. Nå er leilighet nummer 100 solgt.

- Interessen for leilighetene har vær stor, og vi forventer tilsvarende interesse for de neste hundre som skal bygges, forteller prosjektdirektør Nicolay Schreuder. På området, som tidligere ble brukt til godsvirksomhet, har vi etablert ny infrastruktur og boligbyggingen har pågått for fullt siden 2017.

Paradis Brygge ligger like sør for den indre bykjernen i Stavanger og midt mellom bydelene Våland og Storhaug. Boligene ligger ved innseilingen til Hillevågsvannet – like i vannkanten med kun en tursti skiller byggene fra sjøen. Det blir tilrettelagt for hager, gode uterom og et bilfritt miljø. Bane NOR Eiendom samarbeider med Solon Eiendom ASA og K2 Bolig AS om utviklingen.

Paradis Brygge ligger et par steinkast fra Paradis stasjon. Det første delfeltet skal omfatte cirka 200 leiligheter, fordelt på 11 punkthus med mellom fire og seks etasjer. Boligmassen utgjør til sammen nesten 22 000 kvadratmeter BRA og de første husene stod ferdig i 2019.

I en senere fase vil vi etablere inntil 160 leiligheter på området, men med en annen bygningstypologi. Dette prosjektet omfatter 13 000 kvadratmeter BRA bygningsmasse og skal utvikles enten i egen regi eller sammen med en partner.

Godsområdet i Paradis er på 120 mål og skal bli en helt ny bydel. Det kan bli 950 boliger og flere tusen arbeidsplasser når utviklingen er ferdig.