Paradis Brygge - et godt sted å bo

Boligprosjektet i Stavanger legger til rette for cirka 200 leiligheter totalt. Over 100 leiligheter er solgt.

Fakta om
prosjektet

Hjemmeside paradisbrygge.no

Fremdrift

  • Detaljregulering for plan 2499P godkjent i Stavanger Bystyre 17/2-16
  • Rammesøknad innvilget okt. 2016
  • Oppstart salg våren 2017
  • Oppstart bygging høst 2017 
  • Innflytting første byggetrinn 2019

Kontakt

Nicolay Schreuder

Seksjonsleder, Sør/Vest

Kart

map

Paradis-området i Stavanger har ligget ubenyttet siden godsvirksomheten i 2008 ble flyttet til Ganddal. De siste par årene har vi etablert ny infrastruktur og er godt i gang med boligbygging.

Paradis Brygge ligger like sør for Stavanger sentrum, et par steinkast fra Paradis stasjon. På første delfelt er det lagt til rette for cirka 200 leiligheter, fordelt på 11 punkthus med mellom fire og seks etasjer. Boligmassen utgjør til sammen nesten 22 000 kvadratmeter BRA.

I 2019 var det innflytting i de tre første husene som totalt omfatter 60 leiligheter. Byggingen av de neste fire husene, med totalt 80 leiligheter, pågår for fullt. Paradis brygge ligger i et flott landskap, rett ved sjøen og med gode solforhold. Prosjektet vektlegger hager og uterom, et bilfritt miljø og utsyn mot sjøen og de omkringliggende åssidene. Samarbeidspartnerne våre er Solon Eiendom ASA og K2 Bolig AS.

I en senere fase vil vi i samme område etablere inntil 160 leiligheter i en annen bygningstypologi. Dette prosjektet omfatter 13 000 kvadratmeter BRA bygningsmasse og skal utvikles enten i egen regi eller sammen med partner(e).

I Paradis skal det både være godt å bo og å arbeide. Utbyggingen bidrar til et helhetlig grep for området, med god tilgjengelighet, grøntstrukturer, og gode forbindelser til de omkringliggende bydelene.

Les om godsområdet som ble prestisjeprosjekt her