Paradis Stasjon - kontorbygg, Stavanger

I Stavanger på Paradis stasjon skal det bygges moderne og miljøvennlige kontorbygg.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

2012 Vedtatt reguleringsplan
Godkjent rammesøknad våren 2015
Ferdigstilt 18 måneder etter byggestart

Kontakt

Nicolay Schreuder

Seksjonsleder, Sør/Vest

Kart

map

Paradis Stasjon ligger cirka én kilometer fra Stavanger sentrum. Her har vi som ambisjon å utvikle et sentralt og velfungerende knutepunkt med varierte formål, inklusiv nærings- og boligutvikling. Utviklingen skal også bidra til en bymessig utvikling langs Lagårdsveien, med planlagt ny bussvei og utbedret tilgjengelighet for gående og syklende.

På Paradis stasjon skal vi utvikle tre spennende bygg. Første prosjekt ut er et boligbygg med 45 leiligheter helt syd på tomten. Boligbygget består av en terrasseblokk hvor antall etasjer varierer fra tre til åtte og hvor det er tre felles takterrasser. Alle leilighetene er planlagt med balkong og utsyn mot fjorden.

Neste prosjekt er kontorbygget «The Box Office», plassert midt på tomten. Bygget får et kvadratisk fotavtrykk på 25 x 25 meter over åtte etasjer og kan gi plass til cirka 300 arbeidsplasser.

Siste prosjekt er et helt nytt stasjonsbygg som skal bygges delvis over plattformen. Stasjonsbygget vil inneholde handels- og servicefunksjoner for de reisende og kontor- og undervisningslokaler i de øvrige etasjene. Prosjektet omfatter også en adkomstløsning for biler til Paradisområdet, samt en allmenning tilrettelagt for gående og syklister. Samlet kan stasjonsbygget gi plass til cirka 800 arbeidsplasser. Samarbeidspartner er K2 Stavanger AS.