Quadrum, Kristiansand - nærings- og kontorprosjekt

Spektakulær utvikling på knutepunktet. Quadrum-prosjektet i Kristiansand ligger midt i smørøyet - tett på tog, buss, taxi, havn og Kvadraturen.

Fakta om
prosjektet

Last ned prospekt

Fremdrift

  • 2005: Kommunens innstilling til trasévalg for ny E-39 fant sted
  • 2006: Innsending av bidrag til parallelloppdraget
  • 2010: Reguleringsplan vedtatt i bystyret
  • 2011: Nytt konsept for trekantområdet utarbeidet
  • 2012: Endret reguleringsplan utarbeides
  • 2013: Ny reguleringsplan vedtatt
  • 2014: Detaljreguleringsplan vedtatt
  • 2020: 30. april ble det offentliggjort at nytt politihus blir lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum
  • 2022: Bygg E ferdigstilt ila Q1
  • 2022/2023: Politihuset (bygg A og B) forventet ferdigstilt

Kontakt

Ingvald Berntsen

Prosjektsjef, Sør/Vest

Nicolay Schreuder

Seksjonsleder, Sør/Vest

Kart

map

30. april 2020 ble det offentliggjort at nytt politihus blir lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum. Leieavtalen er på 15 år, og Politihuset skal stå klart ved årsskiftet 2022/2023.

Ligger på knutepunktet

Quadrum-prosjektet ligger på «Trekanttomten» ved Kristiansand stasjon og omfatter hele området mellom Vestre Strandgate i øst, E39-broa i nord og jernbanen i sør. Her planlegger vi å utvikle 2 000 kontorarbeidsplasser fordelt på 40 000 kvadratmeter. Utsikten mot fjorden og over bylandskapet blir en svært fremtredende kvalitet. Området ligger i et sentralt knutepunkt for kollektiv infrastruktur – nært til jernbane, bussterminal, taxiplasser, havneterminal og Kvadraturen.

Vi jobber foreløpig med tre av totalt fem bygg. I planen har de tre byggene et samlet potensial på 20 000 kvadratmeter BTA og 800 arbeidsplasser.

Det eksisterende gatenett i Kvadraturen med Tordenskjoldgate og Kristian IV gate er videreført i Quadrum-prosjektet. Eksisterende bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse , slik at det skapes attraktive utsyn fra byen og inn i den nye bydelen og videre mot fjord og landskap.

Byggene

Bygg E er et næringsbygg for flere brukere på 7.000 kvadratmeter som ble ferdigstilt våren 2022. Byggingen av det nye Politihuset (Bygg A og B) på til sammen 16.500 kvadratmeter, pågår. Det nye Politihuset for Agder politidistrikt skal inneholde en AMK-sentral samt en rekke andre spesialfunksjoner. Til sammen tilrettelegger de første byggetrinnene på Quadrum-tomten for cirka 800 arbeidsplasser.

I de to gjenværende byggetrinnene vil vi ha ytterligere 20.000 kvadratmeter med næringsareal å utvikle.

Gode byrom

I skjæringspunktet mellom forlengelsen av gater og andre viktige siktakser dannes store og små plassrom med ulik karakter. Plassen mot Vestre Strandgate blir forplass og torgområde, mens hovedplassen inne i området blir festplass med utsyn mot fjorden. I vest og nord dannes mindre og mer intime plasser.

Gang- og sykkelveier føres gjennom området, og disse knytter eksisterende bydeler i vest og nord til Kvadraturen. Dette er i dag et lite tilgjengelig område.

Nybyggene gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og som også skjermer for vind.

Spennende arkitektur

Som arkitektur skal Quadrum representere noe nytt og friskt, samtidig som det tilpasser seg Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal ikke bare bli et sted der det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til, men også bidra til at flere arbeidsplasser blir etablert sentrumsnært ved kollektivknutepunktet, slik at flere kan velge å reise kollektivt.

Følg med på byggingen av Quadrum:

Klikk her for å se bilder fra webcameraet

Artikkel fra TU 5.7.21