Sjøgangen i Trondheim

Gangbro over sporene som gjør avstanden mellom Brattøra og sentrum kortere.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Dag Haugdal

Prosjektsjef, Trondheim

Kart

map

Gangbroa Sjøgangen binder byen sammen og korter ned gangavstanden mellom sentrum med stasjonsområdet og ytre del av Brattøra. Sjøgangen er bygget over jernbanesporene på Trondheim S og Nordre Avlastningsveg. Sjøgangen er bygd i stål og betong med rekkverk i glass, og er 220 m lang. På stasjonssiden er det to trappeløp og heis, mens det på Brattørsiden er rampe og heis. Broa er finansiert av grunneierne i området, Trondheim kommune og Jernbaneverket.

Gangbroen ble offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik 24. oktober 2012.

Fakta:

  • Hovedmaterialer i brua er stål og betong i bærende konstruksjon, og med glass og stål i rekkverk
  • Prosjektets kostnadsramme er MNOK 134,5
  • Bidragsyterne er: Brattørkaia AS, Star Property AS, Jernbaneverket, Trondheim Bussterminal AS, Bane NOR Eiendom AS, Entra Eiendom AS, Trondheim kommune og Sameiet Trondheim Sentralstasjon
  • Byggherre: Trondheim kommune
  • Byggherreombud: Optiman AS
  • Byggeledelse entreprenør: Reinertsen AS
  • Arkitekt: Pir II

 

Sjøgangen