Tangenkaia, Drammen

Tangenkaia er et tidligere havne- og godsområde som i kommuneplan for Drammen er avsatt til byutvikling. Vi er en stor grunneier i området, og sammen med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS som er den andre store grunneieren, vil vi søke å utvikle en ny bydel med boliger og næringsområder langs Drammenselva.

Fakta om
prosjektet

Tangenkaia

Kontakt

Connie Nyhaven

Prosjektdirektør

Kart

map

Samarbeidsavtale med Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS

Samarbeidsavtalen ble inngått i juni 2020 og innebærer at partene har etablert et felleseid selskap, Tangenkaia Eiendom AS, som skal undersøke hvordan havneområdet kan transformeres og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier.

I løpet av 2021 starter planprosessen for utviklingen av Tangenkaia, og i tillegg medvirkningsprosesser for aktivisering av området.

Som del av avtalen, inviterer partene tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre parallelloppdrag. Oppdraget innebærer å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen.

- Et fantastisk potensial

-Vi er svært glade for å signere denne avtalen, og ser virkelig fram til å byutvikle dette spennende området til det beste for Drammen. En ny bydel på Tangenkaia har et fantastisk potensial, og vi vil jobbe for at den skal få en identitet preget av kulturhistorie, bevaringsverdige bygg, havnepromenade og historiske spor av kanal og havnevirksomhet, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom og adm. direktør Bjørn Holm i Drammen Kommune Eiendomsutvikling.

Mulighetsstudiene

Mulighetsstudiene som parallelloppdraget resulterer i, skal innleveres i september i år og vil danne grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del av strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20-30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen inkluderer også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med.

Les mer om oppdraget i mulighetsstudiet og hvem som skal delta: Mulighetsstudie Tangenkaia 

Om området

Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av DKEU, blant annet flyttet Haandbryggeriet inn i Skur 3 og 4 i 2019 og flere leietakere holder til i Tollboden. Det er i dag ca. 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

Fakta:

  • Transformasjonsområdet «Tangenkaia» er på ca. 100 dekar.
  • Tangenkaia ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst, ca. 1,2 km fra jernbanestasjonen.
  • Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.
  • Advokatfirmaet Selmer AS har bistått partene med struktur og avtaler for samarbeidet.

 

 Signering samarbeidsavtale 

Styremedlem Paul Eirik Lødøen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, styreleder Steinar Manengen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom AS signerer samarbeidsavtalen.