Barcode i Oslo

I Barcode bor det mennesker i ca. 390 boliger, og rundt 10 000 mennesker har sin arbeidsplass her. I juni 2021 solgte vi oss ut av Oslo S Utvikling.

Sett fra fjorden en rekke med næringsbygg i ulike høyder og fasonger. Skumring.

Barcode-rekken Foto: OSU

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Næring, bolig m.m.

 • Ferdigstilt:

  2016

Det største byutviklingsprosjektet

Bjørvika er det største byutviklingsprosjektet i Norge i nyere tid og er allerede et av Norges mest attraktive bolig- og næringsområder. Entra og Linstow kjøper ut Bane NOR Eiendom sin eierandel for 950 millioner. 

I 20 år har Bane NOR Eiendom vært en del av Oslo S Utvikling (OSU) sammen med Linstow Eiendom og Entra Eiendom. Nå er områdene nærmest Norges største knutepunkt ferdig utviklet og OSU går over i en ny fase.

– Vi er stolte over å ha vært med på en slik utvikling, midt i hjertet av Oslo sentrum. Nå er det meste av by- og knutepunktutvikling i nærheten av Oslo S ferdigstilt og tiden er derfor inne for å takke for laget og konsentrere oss om nye, spennende oppgaver i vårt arbeid med å utvikle knutepunkt, sier administrerende direktør Jon-Erik Lunøe, i Bane NOR Eiendom.

Om Barcode

Barcode i Bjørvika strekker seg fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken. Historien om prosjektet startet i 2001 da selskapet Oslo S Utvikling (OSU) ble etablert.

OSU eies av Linstow Eiendom, Entra Eiendom og Bane NOR Eiendom. En av visjonene var å lage et pulserende gateliv med et variert tilbud av serveringssteder, handel og kulturliv. For å få til dette har alle byggene i rekken fått handels- og næringslokaler i første etasje.

10 års byggevirksomhet er ferdig og det siste kontorbygget i Barcode ble ferdigstilt våren 2016.

Et landemerke

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for Barcode-konseptet.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Dette unike konseptet har vunnet en rekke priser og vekker internasjonal oppmerksomhet.

Høyhusrekken Barcode har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå pryder husrekken postkort, kalendere og blir brukt som symbol for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.

Gode kollektive løsninger

Barcode representerer en miljøvennlig byutvikling i Oslo. Med gangavstand til Oslo S kan de aller fleste som har arbeidsplass her reise kollektivt til jobb. Det er etablert få parkeringsplasser i området.

I tillegg vil hovedgaten gjennom Bjørvika, Dronning Eufemias gate, få gode kollektive løsninger. Det blir til sammen syv allmenninger som skal fungere som bindeledd mellom Barcode og indre bydeler.

Fun facts om Barcode

 • 200 000 kvadrameter over bakken
 • 80 000 kvadratmeter under bakken
 • 12 000 kvadratmeter handelsarealer (1.etg)
 • 397 boliger
 • 10 000 arbeidsplasser
 • Startet utbyggingen i 2005 og siste bygg ferdigstilles 2016
rekke av bygg

Barcode-rekken Foto: Katrine Lunke

rekke av bygg

Barcoderekken før byggene mot sjøen kom Foto: OSU

illustrasjon mange bygg

Illustrasjon av Barcode og Bjørvika Foto: OSU

Fakta om prosjektet

 • Utviklingsareal: 370 000 kvadratmeter
 • Formål: Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Bolig
 • Arkitekter: Flere
 • Samarbeidspartnere: Linstow Eiendom AS, Entra Eiendom AS
 • Entrepenører: Flere
 • Konsulenter: Flere
 • Prosjektperiode: 2001 - 2016
 • Solgt: Ja

Klikk her for å gå til prosjektets egen hjemmeside(├ąpnes i ny fane)

Byggene:

PWC-bygget var det første bygget i rekken og ble innflyttet i slutten av 2006.

KLP-bygget, et kombinasjonsbygg, som − i tillegg til å være KLPs nye hovedkontor − rommer 53 leiligheter. 1. etasje inneholder utleiearealer for forretninger, bevertning og kulturformidling. KLP-bygget ble ferdigstilt i 2010. 

Deloitte-bygget vil ligge mellom KLP-bygget og Stasjonsallmenningen, og er planlagt som et kontorbygg. Deloitte har inngått avtale om å leie kontorarealet. Byggets to første etasjer vil inneholde publikumsrettede funksjoner mot Stasjonsallmenningen og Dronning Eufemias gate. Det er lagt til rette for å etablere kaféer og restauranter med mulighet for uteservering. Bygget er planlagt ferdigstilt høsten 2013.

Visma-bygget tilbyr funksjonelle og moderne kontorarbeidsplasser til rundt 800 personer, med publikumsrettede funksjoner som forretninger og bevertning i 1. og 2. etasje. Bygget ble ferdigstilt våren 2011.

Mad-bygget er bygget på en av Barcodes minste tomter på kun 7,8 x 90 meter. Bygget har 76 leiligheter.

DNBs nye hovedkontor vil bestå av tre bygninger på tilsammen 80 000 kvadratmeter. Grunnsteinen ble lagt ned i 2010. Det første bygget ble ferdigstilt høsten 2012, og de øvrige byggene ble ferdigstilt i 2013.

Tårn A og B og Cliffhanger har til sammen 185 leiligheter og 12 byhus.

«The Wedge»  («Kilen») er rekkens kanskje mest særpregede. Bygget ble solgt i 2016 til Wahl Eiendom

Kontaktpersoner