Trapphuset - Trondheim S

Trapphuset er Norges første næringsbygg bygget over jernbanespor.

Foto: Invisio

Fakta om prosjektet

 • Prosjekttype:

  Kontor, næring

 • Ferdigstilt:

  2016

 • Arkitekt:

  Pir II

Trapphuset

Kontorprosjektet Trapphuset inneholder ca. 4.500 kvm med kontor, handel og annen publikumsvirksomhet over sporområdet. Bygget er på fire etasjer hvor plan 3 har direkte adkomst fra Sjøgangen, en gangbro over sporene som gjør avstanden mellom Brattøra og sentrum kortere. I tillegg er to trapper bygget fra Sjøgangen og ned til plattformene.

Bygget har gode miljøkvaliteter (BREEAM-NOR «Very good») og har energiklasse B. På grunn av fysiske forhold og byggets plassering på søyler over sporene oppnådde man ikke energiklasse A.

Leietakere er Narvesen og restauranten Røft Rôtisseri. FARA, Svea Finans og KPMG.

Første bygg over spor

Både tomten og beliggenheten er unike, men teknisk utfordrende. Prosjektet tilknyttet seg spesialkompetanse både på miljø/grønt og tekniske løsninger. Det var et komplekst prosjekt med grønt fokus som videreutvikler og gir et løft for et av de mest sentrale områdene i Trondheim som skal realiseres i nær fremtid.

Skanska var totalentrepriseleverandør i prosjektet og har uttalt at Trapphus-prosjektet er et bærekraftig og profilert prosjekt.

Trondheim transformeres

Trapphuset er blitt portalen til det som mange mener vil bli det fremtidige CBD i Trondheim, det vil si Brattøra og dagens godsterminal, og hvor det de nærmeste 10-20 årene vil være en stor utvikling.

Etablering av Trapphuset bidrar til at helheten i dette området er et steg nærmere for at trafikkstrømmene i byen blir mer effektiv og Trondheim S fremstår som et moderne og fremtidsrettet kollektivknutepunkt. Det anslås at flere millioner vil trafikkere knutepunktet Nye Trondheim S når det er ferdig utviklet.

Bygging av nye arbeidsplasser, boliger, handel og service med nærhet til kollektivknutepunkt gir Trondheim mange gevinster som redusert bilbruk, attraktive arbeidsplasser med en sentral plassering og økt tilgjengelighet til handel og service. Trondheim er en av de mest spennende byene der det skjer store forandringer i sentrum og rundt stasjonen.

Foto: Norion

Foto: Norion

Foto: Invisio

Fakta om prosjektet

 • Utviklingsareal: 4 500 kvadratmeter
 • Miljøsertifisering: BREEAM NOR Very Good
 • Formål: Kontor, Næring
 • Arkitekter: PIR II
 • Entrepenører: Skanska Norge
 • Konsulenter: Optiman Prosjektledelse AS, Aas-Jakobsen Trondheim AS
 • Leietakere: Narvesen, Røft Rôtisseri, FARA, KPMG, Svea Finans, Byåsen Bakeri
 • Prosjektperiode: Byggestart oktober 2014 og ferdigstilt 1. kvartal 2016