Boligprosjektet Meierihagen, Askim

112 nye sentrumsboliger med grønn kvartalshage i Askim, med under en times togtur til Oslo.

Blokker omkranser et fint torg med et drivhus.

Det blir et flott felles gårdsrom Foto: Hille Melbye Arkitekter

Fakta om prosjektet

 • Forventet ferdigstilt:

  2023

 • Arkitekt:

  Hille Melbye

 • Prosjekttype:

  Bolig, Utadrettet virksomhet

Om prosjektet

Askim er den største byen i nye Indre Østfold kommune, og kommunen har i mange år satset strategisk på byutvikling. Vi eier en tomt på cirka 2,3 daa rett nord for stasjonen. Sammen med Karlander Utvikling AS, som eier nabotomten, har vi etablert SP-selskapet Torggata 5 AS for å utvikle 112 leiligheter i tre blokker.

Første byggetrinn på 58 leiligheter skal ferdigstilles 1. kvartal 2023 og andre byggetrinn på 34 leiligheter skal ferdigstilles 4. kvartal 2023. Det er per februar 2022 solgt 54 av 58 leiligheter i første byggetrinn og 15 av 34 leiligheter i andre byggetrinn.

Det er lagt stor vekt på kvalitet både ute og inne. De tre blokkene vil omkranse et grønt og hyggelig uterom med attraktive tilbud for alle aldersgrupper. Mot Guderudparken som ligger inntil prosjektet blir det en hyggelig kafé.

Navnet er hentet fra den gang Askims første meieri lå på tomten. I 30 år ble melk fra distriktet levert og solgt her. 

Les mer om prosjektet og last ned prospektet på Meierihagens hjemmeside her(├ąpnes i ny fane)

Karlander Eiendomsutvikling er lokalkjent i Askim, og vet hvilke kvaliteter et slikt prosjekt må by på. Utviklerne satt på hver sin del av tomten. Sammen ble de enige om utvikle prosjektet sammen.

- Dette har gitt en rekke spennende og svært positive synergieffekter, hvor hver part har tilført prosjektet sin helt spesielle kompetanse. Vi har omfattende kunnskap og kompetanse innen samfunns- og knutepunktutvikling. Sammen har vi skapt et prosjekt som virkelig vil tilføre ytterligere kvaliteter og nytt liv til Askim sentrum, sier utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom, Morten Austestad.

Felles takterrasse mot øst

Felles takterrasse. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Prosjektet vender mot Guderudparken

Guderudparken er rett i nærheten. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Prosjektets fasade som vender mot Møllegata

Flott fasade mot Møllegata. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Utsyn mot vest fra taket

Dronebilde av bygget. Det er god utsikt fra bygget. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Oversiktsbilde fra vest

Prosjektet ligger nært jernbanestasjonen. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Fakta om prosjektet

 • Tomteareal: 4000 kvadratmeter
 • Utviklingspotensial: 8450 kvadratmeter
 • Formål: Bolig, Utadrettet virksomhet
 • Arkitekt: Hille Melbye
 • Samarbeidspartnere: Karlander Eiendomsutvikling

Les mer om prosjektet på prosjektets egen hjemmeside(├ąpnes i ny fane)

Fremdrift:

2020: Salgsstart

Bygging i to trinn, første innflytting forventet i 2023.

Oversiktsbilde av prosjektet tatt fra stasjonssiden

Dronebilde sett fra stasjonen mot prosjektet. Foto: Hille-Melbye Arkitekter

Kontaktpersoner