Kontor- og næringsbygg på Quadrum i Kristiansand

Spektakulær utvikling på knutepunktet. Quadrum-prosjektet i Kristiansand ligger midt i smørøyet - tett på tog, buss, taxi, havn og Kvadraturen.

Bygget sett nedenfra og opp. Spektakulære former.

Næringsbygget Quadrum blir spektakulært. Foto: Kjell Inge Søreide

Fakta om prosjektet

 • Arkitekt:

  A-Lab AS

 • Prosjekttype:

  Knutepunktutvikling

 • Forventet ferdigstilt:

  2023

Om prosjektet

30. april 2020 ble det offentliggjort at nytt politihus blir lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum. Leieavtalen er på 15 år, og Politihuset skal stå klart ved årsskiftet 2022/2023.

Ligger på knutepunktet

Quadrum-prosjektet ligger på «Trekanttomten» ved Kristiansand stasjon og omfatter hele området mellom Vestre Strandgate i øst, E39-broa i nord og jernbanen i sør. Her planlegger vi å utvikle 2 000 kontorarbeidsplasser fordelt på 40 000 kvadratmeter. Utsikten mot fjorden og over bylandskapet blir en svært fremtredende kvalitet. Området ligger i et sentralt knutepunkt for kollektiv infrastruktur – nært til jernbane, bussterminal, taxiplasser, havneterminal og Kvadraturen.

Vi jobber foreløpig med tre av totalt fem bygg. I planen har de tre byggene et samlet potensial på 20 000 kvadratmeter BTA og 800 arbeidsplasser.

Det eksisterende gatenett i Kvadraturen med Tordenskjoldgate og Kristian IV gate er videreført i Quadrum-prosjektet. Eksisterende bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse , slik at det skapes attraktive utsyn fra byen og inn i den nye bydelen og videre mot fjord og landskap.

Byggene

Bygg E er et næringsbygg for flere brukere på 7.000 kvadratmeter som ble ferdigstilt våren 2022. Byggingen av det nye Politihuset (Bygg A og B) på til sammen 16.500 kvadratmeter, pågår. Det nye Politihuset for Agder politidistrikt skal inneholde en AMK-sentral samt en rekke andre spesialfunksjoner. Til sammen tilrettelegger de første byggetrinnene på Quadrum-tomten for cirka 800 arbeidsplasser.

I de to gjenværende byggetrinnene vil vi ha ytterligere 20.000 kvadratmeter med næringsareal å utvikle.

Gode byrom

I skjæringspunktet mellom forlengelsen av gater og andre viktige siktakser dannes store og små plassrom med ulik karakter. Plassen mot Vestre Strandgate blir forplass og torgområde, mens hovedplassen inne i området blir festplass med utsyn mot fjorden. I vest og nord dannes mindre og mer intime plasser.

Gang- og sykkelveier føres gjennom området, og disse knytter eksisterende bydeler i vest og nord til Kvadraturen. Dette er i dag et lite tilgjengelig område.

Nybyggene gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og som også skjermer for vind.

Spennende arkitektur

Som arkitektur skal Quadrum representere noe nytt og friskt, samtidig som det tilpasser seg Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal ikke bare bli et sted der det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til, men også bidra til at flere arbeidsplasser blir etablert sentrumsnært ved kollektivknutepunktet, slik at flere kan velge å reise kollektivt.

 

Les en artikkel om prosjektet på tu.no(├ąpnes i ny fane)

Quadrum sett fra vest.

Quadrum sett fra vest. Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Bygget sett fra nordsiden

Bygget sett fra nordsiden Foto: Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Oversiktsbilde over de tre byggene

Oversiktsbilde over de tre byggene Foto: A-lab

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 40 000 kvadratmeter
 • Formål: Hotell, Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Knutepunktutvikling
 • Arkitekt: A-lab AS

Fremdrift:

2005: Kommunens innstilling til trasévalg for ny E-39 fant sted

2006: Innsending av bidrag til parallelloppdraget

2010: Reguleringsplan vedtatt i bystyret

2011: Nytt konsept for trekantområdet utarbeidet

2012: Endret reguleringsplan utarbeides

2013: Ny reguleringsplan vedtatt

2014: Detaljreguleringsplan vedtatt

2020: 30. april ble det offentliggjort at nytt politihus blir lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum

2022: Bygg E ferdigstilt ila Q1

2022/2023: Politihuset (bygg A og B) forventet ferdigstilt

Bygget reiser seg. Bilde fra august 2021.

Bygget reiser seg. Bilde fra august 2021. Foto: Terje Borud