Kontor- og næringsbygg på Quadrum i Kristiansand

Spektakulær utvikling på knutepunktet. Quadrum-prosjektet i Kristiansand ligger midt i smørøyet - tett på tog, buss, taxi, havn og Kvadraturen.

Næringsbyggene på tomten, men utsikt. Fugleperspektiv av området.

Quadrum reiser seg i smørøyet av Kristiansand med spektakulær utsikt. Foto: Lundhagem

Fakta om prosjektet

 • Arkitekt:

  A-Lab AS, Ghilardi + Hellaten Arkitekter AS og LundHagem

 • Prosjekttype:

  Knutepunktutvikling

 • Forventet ferdigstilt:

  2026

Om prosjektet

De første byggetrinnene er ferdigstilt

Vi har ferdigstilt et kontorbygg og nytt politihus for Agder Politidistrikt. Disse byggene er på til sammen ca. 24 000 kvadratmeter BTA. De første byggene på Quadrumtomten er samlet sett tilrettelagt for rundt 1000 arbeidsplasser.  

Første byggetrinn, Bygg E, er et næringsbygg for flere brukere på totalt 7 000 kvadratmeter (ferdigstilt våren 2022).

30. april 2020 ble det offentliggjort at nytt politihus ble lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum. Leieavtalen er på 15 år.

Nytt politihus (Bygg A og B) stod ferdig sommeren 2023, og er på til sammen 17 000 kvadratmeter. Det nye Politihuset for Agder politidistrikt inneholder en AMK-sentral samt en rekke andre spesialfunksjoner. 

Neste byggetrinn: Quadrum port 

Reguleringsplanen åpner for ytterligere to bygg. I det gjenværende byggetrinnet, Quadrum Port, vil vi ha ytterligere 25 000 kvadratmeter med næringsareal å utvikle.

Her planlegger vi nå et nytt Comforthotell med 243 rom og et nytt kontorbygg på ca. 15 000 kvadratmeter BTA. Det blir felles første etasje for de to byggene, hvor det blant annet vil være treningsrom, restaurant og lobby.

Med sin unike beliggenhet, gode sykkelfasiliteter, garderober og konferansesenter, blir det nye kontorbygget Kristiansands beste og mest moderne kontor. Det legges opp til sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent.  

Ligger på knutepunktet

Quadrum-prosjektet ligger på «Trekanttomten» ved Kristiansand stasjon og omfatter hele området mellom Vestre Strandgate i øst, E39-broa i nord og jernbanen i sør.

Prosjektet ble skapt i samarbeid med den anerkjente kunstneren Kjell Nupen (1955-2014), og består av arkitektoniske signaturbygg med flott utsikt mot fjorden og landskapet rundt.

Utsikten mot fjorden og over bylandskapet blir en svært fremtredende kvalitet. Området ligger i et sentralt knutepunkt for kollektiv infrastruktur – nært til jernbane, bussterminal, taxiplasser, havneterminal og Kvadraturen.

Det eksisterende gatenett i Kvadraturen med Tordenskjoldgate og Kristian IV gate er videreført i Quadrum-prosjektet. Eksisterende bygg som i dag stenger for utsyn i forhold til siktaksen rives, og de nye byggene anlegges i henhold til disse , slik at det skapes attraktive utsyn fra byen og inn i den nye bydelen og videre mot fjord og landskap.

Gode byrom

I skjæringspunktet mellom forlengelsen av gater og andre viktige siktakser dannes store og små plassrom med ulik karakter. Plassen mot Vestre Strandgate blir forplass og torgområde, mens hovedplassen inne i området blir festplass med utsyn mot fjorden. I vest og nord dannes mindre og mer intime plasser.

Gang- og sykkelveier føres gjennom området, og disse knytter eksisterende bydeler i vest og nord til Kvadraturen. Dette er i dag et lite tilgjengelig område.

Nybyggene gis vinkler og skråtak for best mulig utsyn mot fjord og hei. Samtidig danner de skrå byggene vinkler som slipper maksimalt av sollys inn på plassene og som også skjermer for vind.

Spennende arkitektur

Arkitekturmessig skal Quadrum representere noe nytt og friskt, samtidig som det tilpasser seg Kristiansands struktur og skala. Quadrum skal ikke bare bli et sted der det er hyggelig å være, godt å arbeide og spennende å komme til, men også bidra til at flere arbeidsplasser blir etablert sentrumsnært ved kollektivknutepunktet, slik at flere kan velge å reise kollektivt.

Les mer om prosjektet på quadrum.no(├ąpnes i ny fane)

Et bygg i fokus. Ser et like høyt bygg så vidt i bilde til venstre og et lavere bygg til høyre.

Bygg C - Quadrum Plaza Foto: LundHagem

bygninger med grønt rundt. Illustrasjon.

Quadrum sett fra nord Foto: LundHagem

Bilde av bygg tatt fra torget.

Det blir et flott torg foran og mellom byggene. Foto: LundHagem

Bilde fra toppetasje med flott utsyn mot sjøen

Bildet tatt fra byggets 13. etasje. Det blir spektakulær utsikt utover sjøen. Foto: LundHagem

Fakta om prosjektet

 • Utviklingspotensial: 40 000 kvadratmeter
 • Formål: Hotell, Kontor, Næring, Utadrettet virksomhet, Knutepunktutvikling
 • Arkitekt bygg E: A-lab AS
 • Arkitekt Politihuset (bygg A og B): Ghilardi + Hellaten Arkitekter AS
 • Arkitekt Quadrum Port: LundHagem

Fremdrift:

2005: Kommunens innstilling til trasévalg for ny E-39 fant sted

2006: Innsending av bidrag til parallelloppdraget

2010: Reguleringsplan vedtatt i bystyret

2011: Nytt konsept for trekantområdet utarbeidet

2012: Endret reguleringsplan utarbeides

2013: Ny reguleringsplan vedtatt

2014: Detaljreguleringsplan vedtatt

2020: 30. april ble det offentliggjort at nytt politihus blir lagt til jernbanetomta som er en del av prosjektet Quadrum

2022: Bygg E ferdigstilt ila Q1

2023: Politihuset (bygg A og B) ferdigstilt Q2

2024: Avtale om å drifte hotell på Quadrum er inngått med Strawberry. I 2026 åpner dørene til Comfort Hotel Quadrum i Kristiansand.

Oversiktsbilde over byggene

Oversiktsbilde over byggene Foto: A-Lab