Økern S - Hjertet i Hovinbyen

På Økern har Bane NOR Eiendom, sammen med KLP Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling, et bydelsutviklingsprosjekt rett sør for Økern T-bane. Prosjektet skal bli «hjertet» i Hovinbyen.

Illustrasjon av en ny bydel, sett ovenfra på kvelden

Nightview av Økern S Illustrasjon: Tegmark

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype:

    Bydelsutvikling

  • Forventet ferdigstilt:

    Uavklart

Om prosjektet

Økern S befinner seg i hjertet av Hovinbyen innenfor det som er definert som kollektivknutepunktet Økern. Hovinbyen er Oslo kommunes største byutviklingsområde som skal koble sammen indre by og Groruddalen.

Økern skal bli Hovinbyens urbane midtpunkt med Hovinbekken som den sentrale nerven gjennom området. Hovedmålet for planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et nytt sentrumsområde på Økern som sammen med kollektivknutepunktet Økern T, skal bli «Hjertet» i Hovinbyen.

 

Torg mellom byggene. På torget er det både fontene, dam og yrende liv.

Fontenetorget med Selmadammen Illustrasjon: NSW, Løvseth+Partnere, Tegmark

Flotte bearbeidede områder mellom byggene

Parkgata mellom Bane NOR Eiendom og Skanska Illustrasjon: NSW, Løvseth+Partnere, Tegmark

Yrende liv og flotte områder mellom byggene

Selma Ellefsens vei mellom KLP og Skanska Illustrasjon: KLP, Løvseth+Partnere, Tegmark

Områdepark sett mot Parkgata

Områdepark sett mot Parkgata Illustrasjon: Løvseth+Partnere, NSW, Tegmark

Fakta om prosjektet

  • Prosjekttype: bydelsutvikling
  • Forventet ferdigstillelse: uavklart
  • Arkitekt: NSW Arkitektur og Dark Arkitekter
  • Samarbeidspartner: KLP Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling

Fremdrift:

Detaljregulering ble sendt inn i 2023 og forventes ferdig politisk behandlet i 2024.